[:ca]

  • El Programa de Generació d’Idees fomenta l’esperit emprenedor, la cultura de la innovació i ajuda al personal investigador i doctorand de tots els àmbits científics del campus UAB a trobar la millor aplicació a la seva recerca.

Smart food es un terme que es refereix a la dieta basada en aliments sans a través de la conscienciació personal, tractant-se d’aliments que a través de l’aplicació de les noves tecnologies, veuen millorada la seva qualitat alimentària.

Aquest any, el programa ha definit quatre reptes relacionats amb aquest àmbit:

  • La reducció del malbaratament alimentari
  • La reducció de plàstics en les diferents etapes de la cadena agroalimentària
  • Disminuir l’ús d’antibiòtics en la producció ramadera
  • Fomentar la nutrició personalitzada de precisió, nutrigenòmica

El Programa de Generació d’Idees busca investigadors i investigadores que aportin solucions innovadores als reptes proposats, o d’altres proposats per ells mateixos. El programa finalitzarà amb un concurs final on el projecte més innovador i que millor doni solució als reptes proposats serà premiat amb una dotació econòmica i sis mesos d’incubació al Parc de Recerca UAB.

La iniciativa inclourà un laboratori d’idees, un programa d’emprenedoria i una etapa final de prototipatge i validació de les solucions als UAB Open Labs, la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.

Fes click aquí per més informació[:es]

  • El Programa de Generación de Ideas fomenta el espíritu emprendedor, la cultura de la innovación y ayuda al personal investigador y doctorando de todos los ámbitos científicos del campus UAB a encontrar la mejor aplicación en su búsqueda.

Smart food es un término que se refiere a la dieta basada en alimentos sanos a través de la concienciación personal, tratándose de alimentos que a través de la aplicación de las nuevas tecnologías, ven mejorada su calidad alimentaria.

Este año, el programa ha definido cuatro retos relacionados con este ámbito:

  • La reducción del desperdicio alimentario
  • La reducción de plásticos en las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria
  • Disminuir el uso de antibióticos en la producción ganadera
  • Fomentar la nutrición personalizada de precisión, nutrigenómica

El Programa de Generación de Ideas busca investigadores que aporten soluciones innovadoras a los retos propuestos, o de otros propuestos por ellos mismos. El programa finalizará con un concurso final donde el proyecto más innovador y que mejor dé solución a los retos propuestos será premiado con una dotación económica y seis meses de incubación en el Parque de Investigación UAB.

La iniciativa incluirá un laboratorio de ideas, un programa de emprendimiento y una etapa final de prototipado y validación de las soluciones a UAB Open Labs, la red de espacios de innovación abierta de la Universidad.

Haz click aquí para más información

 

 [:]