Barcelona, 10 d’octubre de 2019. BANC a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa BANC ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “Socourt Sports 2.0 SL”

Socourt és una innovadora aplicació per a mòbil que permet generar contingut per els esportistes. Els mòbils actuen com a càmera, i quan l’usuari clica un botó del seu mòbil o del seu e-watch, la aplicació generarà un vídeo del que ha succeït amb anterioritat. Això permet gravar les jugades que a l’usuari l’interessin, sense necessitat de haver de gravar durant tot el que duri el joc i posteriorment extreure les jugades que es vol que quedin guardades.

La idea per tant es oferir als esportistes i als pares i mares que gaudeixen veient als seus fills, que tinguin l’opció de guardar d’una forma mes còmode les jugades que considerin més interesants.

La aplicació innovadora està pensada tant per esportistes del món professional, interessats en millorar el seu rendiment basant-se en l’anàlisis del seu propi joc o gaudir de les seves pròpies jugades, com esportistes amateur i pares i mares de fills esportistes amb la mateixa finalitat.

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN). Durant el 2018, la xarxa BANC ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business angels i 114.000€ dels mateixos promotors.

BANC – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com