[:ca]

  • MENAS han gaudit de formació emprenedora els dies 3 i 4 d’octubre a Foment del Treball

Barcelona, 07 d’octubre de 2019. The Next Society ha celebrat amb èxit l’esdeveniment dels dies 3 i 4 d’octubre, on a través de EBAN i Business Angels Network de Catalunya, ha impartit formació emprenedora per a MENAS, en un total de 16 hores distribuïdes en els dos dies.

The Next Society és una comunitat oberta d’empresaris, empresaris, inversors, empreses, ONG, centres d’innovació pública i privada, centres de recerca i desenvolupament econòmic d’Europa i 7 països mediterranis: Algèria, Egipte, Jordània, Líban, Marroc, Palestina i Tunísia. La comunitat té com a objectiu mobilitzar, promoure i reforçar els ecosistemes d’innovació i el desenvolupament econòmic a la regió MENA.

Donat que la falta d’accés al finançament segueix sent el principal obstacle per a les empreses innovadores en la regió MENA, The Next Society ha buscat amb aquesta formació ajudar als participants a portar els seus negocis al següent nivell, millorant la seva penetració al mercat, la seva estratègia de ventes, el seu pla financer comercial i les seves habilitats de llançament, amb l’objectiu de convèncer als inversors per aconseguir finançament.

Les diferents sessions han resultat molt productives i valuoses per als participants, que s’han endut un coneixement pràctic i útil en l’àmbit emprenedor, a demés de gaudir de l’experiència de formació.

 [:es]

  • MENAS han disfrutado de formación emprendedora los días 3 y 4 de octubre en Fomento del Trabajo

Barcelona, ​​07 de octubre de 2019. The Next Society ha celebrado con éxito el evento de los días 3 y 4 de octubre, donde a través de EBAN y Business Angels Network de Catalunya, ha impartido formación emprendedora para MENAS, en un total de 16 horas distribuidas en los dos días.

The Next Society es una comunidad abierta de empresarios, empresarios, inversores, empresas, ONG, centros de innovación pública y privada, centros de investigación y desarrollo económico de Europa y 7 países mediterráneos: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos , Palestina y Túnez. La comunidad tiene como objetivo movilizar, promover y reforzar los ecosistemas de innovación y el desarrollo económico en la región MENA.

Dado que la falta de acceso a la financiación sigue siendo el principal obstáculo para las empresas innovadoras en la región MENA, The Next Society ha buscado con esta formación ayudar a los participantes a llevar sus negocios al siguiente nivel, mejorando su penetración en el mercado , su estrategia de ventas, su plan financiero comercial y sus habilidades de lanzamiento, con el objetivo de convencer a los inversores para conseguir financiación.

Las diferentes sesiones han resultado muy productivas y valiosas para los participantes, que se han llevado un conocimiento práctico y útil en el ámbito emprendedor, además de disfrutar de la experiencia de formación.[:en]

  • MENAS have enjoyed entrepreneurial training on October 3 and 4 in Foment del Treball

Barcelona, ​​October 7, 2019. The Next Society has successfully celebrated the event on October 3 and 4, where through EBAN and Business Angels Network de Catalunya, it has given entrepreneurial training for MENAS, in a total of 16 hours distributed in the two days.

The Next Society is an open community of changemakers, entrepreneurs, investors, corporates, NGOs, public and private innovation, research and economic development hubs from Europe and 7 Mediterranean countries: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia

As the lack of access to finance remains the main obstacle for innovative companies in the MENA region, The Next Society has sought with this training to help participants take their business to the next level by improving market penetration, sales strategy, commercial financial plan and launching skills, in order to convince investors to get financing.

The different sessions have been very productive and valuable for the participants, who have taken practical and useful knowledge in the entrepreneurial field, in addition to enjoying the training experience.[:]