[:ca]

BANC ajuda als emprenedors a aconseguir finançament. En aquest cas, a través d’un conveni de col·laboració amb Microbank, BANC ha ajudat a AUTOTRADING FACTORY a aconseguir un microcrèdit.

AUTOTRADING FACTORY és una empresa pionera que ha desenvolupat una plataforma que permet generar sistemes (software) de trading automàtic amb una metodologia intuïtiva i innovadora, permetent als clients validar l’efectivitat de les estratègies amb simulacions. Seguint uns paràmetres, correlacions i variables, el sistema desenvolupat permet agilitzar i minimitzar errors als traders.

BANC va néixer, fa quinze anys, com a primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autocupació de Catalunya (autoocupació), va comptar amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Actualment, BANC està integrada a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre de l’Associació Espanyola de Xarxes de Business Angels (AEBAN), de l’European Business Angels Network (EBAN) i és membre promotor a Espanya de la Global Business Angels network (GBAN).

[:es]BANC ayuda a los emprendedores a conseguir financiación. En este caso, a través de un convenio de colaboración con Microbank, BANC ha ayudado a AUTOTRADING FACTORY a conseguir un microcrédito.

AUTOTRADING FACTORY es una empresa pionera que ha desarrollado una plataforma que permite generar sistemas (software) de trading automático con una metodología intuitiva e innovadora, permitiendo a los clientes validar la efectividad de las estrategias con simulaciones. Siguiendo unos parámetros, correlaciones y variables, el sistema desarrollado permite agilizar y minimizar errores a los traders.

BANC nació, hace quince años, como primera red privada catalana y española de Business Angels, iniciativa de la patronal CECOT y de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO), contó con el apoyo del Institut Catalá de Finances (ICF). Actualmente, BANC está integrada en la Red de Inversores Privados (XIP), es miembro de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de la European Business Angels Network (EBAN) y es miembro promotor en España de la Global Business Angels Network (GBAN).[:en]BANC helps entrepreneurs get financing. In this case, through a collaboration agreement with Microbank, BANC has helped AUTOTRADING FACTORY to obtain a microcredit.

AUTOTRADING FACTORY is a pioneer company that has developed a platform that allows automatic trading systems (software) to be generated with an intuitive and innovative methodology, allowing customers to validate the effectiveness of simulation strategies. Following parameters, correlations and variables, the developed system allows to streamline and minimize errors to traders.

BANC was born, fifteen years ago, as the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, an initiative of the employers’ association CECOT and the Private Foundation for the Promotion of Employment of Catalonia (AUTOOCUPACIO), with the support of the Catalan Institute of Finances (ICF). Currently, BANC is part of the Private Investors Network (XIP), is a member of the Spanish Association of Business Angels Networks (AEBAN), of the European Business Angels Network (EBAN) and is a promoter member in Spain of the Global Business Angels Network (GBAN).[:]