BANC ajuda als emprenedors a aconseguir finançament. En aquest cas, a través d’un conveni de col·laboració amb Microbank, BANC ha ajudat a AUTOTRADING FACTORY a aconseguir un microcrèdit.

AUTOTRADING FACTORY és una empresa pionera que ha desenvolupat una plataforma que permet generar sistemes (software) de trading automàtic amb una metodologia intuïtiva i innovadora, permetent als clients validar l’efectivitat de les estratègies amb simulacions. Seguint uns paràmetres, correlacions i variables, el sistema desenvolupat permet agilitzar i minimitzar errors als traders.

BANC va néixer, fa quinze anys, com a primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autocupació de Catalunya (autoocupació), va comptar amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Actualment, BANC està integrada a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), és membre de l’Associació Espanyola de Xarxes de Business Angels (AEBAN), de l’European Business Angels Network (EBAN) i és membre promotor a Espanya de la Global Business Angels network (GBAN).