[:ca]Barcelona, 22 de juliol de 2019. Business Angels Network de Catalunya a través d’un conveni amb MicroBANK, ajuda als emprenedors a aconseguir finançament per projectes de caràcter innovador. En aquest cas la xarxa Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit un Microcrèdit per l’empresa  “Tekefingers

Tekefingers és un negoci dedicat a la venda de tequeños, un snack típic del sud d’Amèrica que es consumeix sobretot en esdeveniment d’oci. L’empresa ven per primera vegada sabors de tequeños diferents al tradicional de formatge com, per exemple, de poma, galeta o xocolata. El producte encaixa perfectament en la categoria de snacks de qualitat  i  no greixós, ideal per compartir i combinar amb altres productes gastronòmics.

Gabriel Federico és el creador d’aquest ambiciós projecte, que es va posar en marxa al 2016. L’empresa ja està present en diferents àmbits como són estadis de futbol, cines, parcs temàtics, etc. i té la idea de seguir expandint-se per aquest camí.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:es]Barcelona, 22 de julio de 2019. Business Angels Network de Catalunya a través de un convenio con Microbank, ayuda a los emprendedores a conseguir financiación para proyectos de carácter innovador. En este caso la red Business Angels Network de Catalunya ha conseguido un Microcrédito para la empresa “Tekefingers

Tekefingers es un negocio dedicado a la venta de tequeños, un snack típico de Sudamérica que se consume sobre todo en eventos de ocio. La empresa vende por primera vez sabores de tequeños diferentes al tradicional de queso como, por ejemplo, de manzana, galleta o chocolate. El producto encaja perfectamente en la categoría de snacks de calidad y no graso, ideal para compartir y combinar con otros productos gastronómicos.

Gabriel Federico es el creador de este ambicioso proyecto, que se puso en marcha en 2016. La empresa ya está presente en diferentes ámbitos como son estadios de fútbol, ​​cines, parques temáticos, etc. y tiene la idea de seguir expandiéndose por este camino.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC ha sido la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació, con el apoyo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Además, Business Angels Network de Catalunya cuenta con el apoyo de ACCIÓ y está integrada en la Red de Inversores Privados (CHIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Tel: 93 266 70 67 – info@bancat.com[:en]Barcelona, July 22, 2019. Business Angels Network de Catalunya, through an agreement with Microbank, helps entrepreneurs to obtain financing for innovative projects, with a maximum amount of € 50,000. In this case, the Business Angels Network de Catalunya network has obtained a Microcredit for the company “Tekefingers”.

Tekefingers is a business dedicated to the sale of tequeños, a typical South American snack that is consumed mostly in leisure events. The company sells for the first time flavors of tequeños different from the traditional cheese, such as apple, biscuit or chocolate. The product fits perfectly in the category of quality and non-fatty snacks, ideal for sharing and combining with other gastronomic products.

Gabriel Federico is the creator of this ambitious project, which was launched in 2016. The company is already present in different fields such as football stadiums, cinemas, theme parks, etc. and has the idea of continuing to expand along this way.

About Business Angels Network de Catalunya

BANC has been the first Catalan and Spanish private network of Business Angels, which was born at the initiative of the business association Cecot and Autoocupació, with the support of the Catalan Institute of Finance (ICF). In addition, Business Angels Network de Catalunya is supported by ACCIÓ and is integrated into the Private Investor Network (CHIP), and is a member of the Spanish Business Angels Network (ESBAN) and the European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya – BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

C/Veneçuela, 103, 1r pis (districte 22@) – 08019 Barcelona

Phone: 93 266 70 67 – info@bancat.com

 [:]