[:ca]

Estàs pensant en presentar el teu projecte per aconseguir un ENISA?

A Business Angels Network de Catalunya t’ajudem amb la gestió i tramitació d’ajudes ENISA. El nostre equip farà una pre-avaluació del teu projecte per ajudar-te a maximitzar les probabilitats d’èxit per l’obtenció del finançament alternatiu.

Quins projectes poden presentar-se?

Línia Joves emprenedors: Préstecs participatius per empreses en fase inicial (constituïda en menys de 24 mesos) i amb el control addicional de persones físiques amb una edat màxima no superior als 40 anys. Import màxim: 75.000 €.

Línia emprenedors: Préstecs participatius per empreses capitalitzades, en fases inicials i sense importància d’edat dels accionistes. Import màxim: 300.000 €

Línia de creixement: Per empreses consolidades, capitalitzades i en expansió comercial. No importa l’antiguitat de l’empresa ni l’edat dels accionistes. Import màxim: 1.500.000€.

 

[:es]

Estas pensando en presentar tu proyecto para conseguir un ENISA?

A Business Angels Network de Catalunya te ayudamos con la gestión y tramitación de ayudas ENISA. Nuestro equipo hará una pre-evaluación de tu proyecto para ayudarte a maximizar las probabilidades de éxito para la obtención de financiamiento alternativo.

Que proyectos se pueden presentar?

Linea Jóvenes emprendedores: Préstamos participativos para empresas en fase inicial (constituida en menos de 24 meses) y con el control adicional de persones físicas con una edad máxima de 40 años. Importe máximo: 75.000 €.

Linea emprendedores: Prestamos participativos para empresas capitalizadas, en fases iniciales y sin importancia de la edad de los accionistas. Importe máximo:  300.000 €

Línea de crecimiento: Para empresas consolidadas, capitalizadas y en expansión comercial. No importa la antigüedad de la empresa ni la edad de los accionistas. Importe máximo: 1.500.000€.

 

[:]