[:ca]

  • Helsinki ha acollit el congrés de la European Business Angels Network (EBAN) el 3 i 4 de Juny.

Barcelona, 04 de juny de 2019. El congrés es celebra anualment i esta organitzat per la EBAN en cooperació amb els seus millors membres, entre els quals es troba la Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) fundada per la patronal Cecot. El congres és un dels esdeveniments d’inversió privada més grans i internacionals d’Europa.

Després de 19 exitoses edicions, les últimes de les quals a Màlaga el 2017 i Sofia el 2018, aquest any la ciutat escollida per acollir l’EBAN Annual Congress el 3 i 4 de Juny,  va ser Helsinki, Finlàndia.

El director de la xarxa BANC i membre de Junta de la EBAN, Albert Colomer, representa la Business Angels Network de Catalunya a l’esdeveniment. La xarxa catalana continua estant present als grans esdeveniments del ecosistema inversor.

Un dels plats forts ha sigut el fòrum d’inversió, on una quarantena d’emprenedors han presentat els seus projectes als inversors. Cada emprenedor ha tingut 3 minuts per atraure l’atenció dels assistents.

EBAN Helsinki 2019, ha sigut una font de noves idees i tendències  per àngels inversors, emprenedors i creadors d’opinió més eminents del món, i va permetre la creació de xarxes i acords amb experts del camp.

Espanya és la tercera destinació més popular de talent tecnològic europeu, a més a més d’ocupar el cinquè lloc de la llista de les deu principals destinacions europees per a motors internacionals. Al 2018, 29 startups a Espanya van elevar les rondes d’inversió a més de 10 milions d’euros; 12 de les 29 startups tenen la seva seu a Barcelona. En conjunt, 1.300 milions d’euros van ser recaptats per startups espanyoles el 2018. Això suposa un augment del 46,08% respecte als 850 € milions en 2017.

 [:es]

  • Helsinki acoge el congreso anual de la  European Business Angels Network (EBAN) el 3 y 4 de Junio

Barcelona, ​​04 de junio de 2019. El congreso se celebra anualmente y esta organizado por la EBAN en cooperación con sus mejores miembros, entre los que se encuentra la Business Angels Network de Cataluña (Business Angels Network de Catalunya), fundada por la patronal Cecot. El congreso es uno de los eventos de inversión privada más grandes e internacionales de Europa.

Después de 19 exitosas ediciones, las últimas de las cuales en Málaga en 2017 y Sofía en 2018, este año la ciudad elegida para acoger la EBAN Annual Congress el 3 y 4 de Junio, fue Helsinki, Finlandia.

El director de la red Business Angels Network de Catalunya y miembro de Junta de la EBAN, Albert Colomer, representa la Business Angels Network de Cataluña al evento. La red catalana continúa estando presente en los grandes acontecimientos del ecosistema inversor.

Uno de los platos fuertes ha sido el foro de inversión, donde una cuarentena de emprendedores han presentado sus proyectos a los inversores. Cada emprendedor ha tenido 3 minutos para atraer la atención de los asistentes.

EBAN Helsinki 2019, ha sido una fuente de nuevas ideas y tendencias por ángeles inversores, emprendedores y creadores de opinión más eminentes del mundo, y permitió la creación de redes y acuerdos con expertos del campo.

España es el tercer destino más popular de talento tecnológico europeo, además de ocupar el quinto lugar de la lista de las diez principales destinos europeos para motores internacionales. En el 2018, 29 startups en España elevaron las rondas de inversión a más de 10 millones de euros; 12 de las 29 startups tienen su sede en Barcelona. En conjunto, 1.300 millones de euros fueron recaudados por startups españolas en 2018. Esto supone un aumento del 46,08% respecto a los 850 € millones en 2017.[:]