[:ca]

El pròxim dijous dia 23 de maig, la xarxa BANC realitzarà una sessió pràctica d’exposició de projectes per part d’emprenedors davant d’inversors, dintre de la formació que fa la Xarxa BANC aquest mes de maig.

El mes de juliol realitzarà una altra formació:

[:es]

El próximo jueves día 23 de mayo, la red BANC realizará una sesión práctica de exposición de proyectos  por parte de emprendedores delante de inversores, dentro de la formación que hace la Red BANC este mes de mayo.

El mes de julio realizará otra formación: 

[:en]
[:]