[:ca]

 • La Junta de la xarxa catalana d’inversors privats BANC tanca l’exercici 2018 amb un balanç positiu de la gestió desenvolupada el darrer any.

 • La xarxa també va aconseguir 585.000€ en préstecs tous per a sis projectes l’any 2018.

 

Terrassa, 14 de maig de 2019. La Junta Directiva de la Business Angels Network de Catalunya va celebrar la setmana passada la seva trobada anual de balanç de resultats aconseguits en el darrer exercici, analitzar la dinàmica de la xarxa i establir nous objectius.

Durant el 2018, la xarxa BANC ha contribuït a capitalitzar 424.000€ en equity, que es reparteixen en quatre operacions que han mobilitzat 310.000€ de business àngels i 114.000€ dels mateixos promotors. Els 424.000€ en equity equivalen a un 10% d’una valoració Post Money global de 4,1 milions d’euros en la qual els business àngels adquireixen el 7,5%. En quant a tramitacions d’ajuts, durant el 2018 es van aconseguir 585.000€ en préstecs tous, per a 6 projectes.

De forma agregada, en el conjunt dels darrers 15 anys, BANC ha contribuït a mobilitzar 204 bus¡ness àngels, en 94 operacions amb un promig de 2,7 business àngels per operació i 13,4 milions € (tant de fundadors com de business àngels) amb un promig de 142.000 € per operació.

La reunió anual de la Junta de la BANC va transcórrer després del Fòrum d’Inversió que la BANC i el Cercle Cecot de Joves Empresaris van organitzar el passat 30 d’abril a la seu de la Cecot a Terrassa; un acte conduit per Ninna Bach del Cercle de Joves i on es van presentar sis projectes empresarials.

Les sis empreses escollides van haver de superar un procés de selecció previ dut a terme per analistes de la xarxa BANC. Per tal de fer l’última selecció entre els nou finalistes, l’equip de consultors de la BANC també va organitzar una sessió de pitch per tal d’assessorar als emprenedors en com fer la presentació.

El fòrum va permetre generar el primer contacte entre els sis projectes i els inversors. Cada emprenedor va disposar de set minuts per presentar la seva proposta i cinc minuts per respondre les preguntes dels inversors assistents.

Els projectes presentats van ser:

 • BIKOO: empresa de bike Sharing que vol millorar la vida de les persones mitjançant la mobilitat compartida i sostenible. 
 • APPNORMALS: AppnormalsTeam és un estudi de disseny i desenvolupament de videojocs i aplicacions nascut a Barcelona amb èxit internacional.
 • SNACKSON: millora la facilitat i l’accessibilitat a la formació, gràcies a l’ús del microlearning, el Mobile Learning i la gamificació.
 • GOODGUT: Aporta solucions innovadores per prevenir les malalties digestives, especialment les de caràcter crònic, i millorar la salut dels pacients que les pateixen a tot el món.
 • SOCOURT: APP per a  esportistes amateurs que els permet generar i compartir contingut d’una manera molt innovadora, guardant jugades que volen recordar
 • AUTOTRADING FACTORY: Startup Fintech especialitzada en desenvolupar sistemes de trading automàtic.

 

 

Sobre BANC

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació. A l’hora, BANC compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

[:es]

 • La Junta de la red catalana de inversores privados BANC cierra el ejercicio 2018 con un balance positivo de la gestión desarrollada el ultimo año.

 • La red también alcanzó 585.000€ en préstamos blandos para seis provectos el año 2018.

 

Terrassa, 14 de mayo de 2019. La Junta Directiva de la Business Angels Network de Cataluña celebró la semana pasada su encuentro anual de balance de resultados conseguidos en el último ejercicio, analizando  la dinámica de la red y establecer nuevos objetivos.

Durante el 2018, la red BANC ha contribuido a capitalizar 424.000 € en equity, que se reparten en cuatro operaciones que han movilizado 310.000 € de business ángeles y 114.000 € de los mismos promotores. Los 424.000 € en equity equivalen a un 10% de una valoración Post Money global de 4,1 millones de euros en la que los business ángeles adquieren el 7,5%. En cuanto a tramitaciones de ayudas, durante el 2018 se consiguieron 585.000 € en préstamos blandos, para 6 proyectos.

De forma agregada, en el conjunto de los últimos 15 años, BANC ha contribuido a movilizar 204 business ángeles, en 94 operaciones con un promedio de 2,7 business ángeles por operación y 13,4 millones € (tanto de fundadores como de business ángeles) con un promedio de 142.000 € por operación.

La reunión anual de la Junta de la BANC transcurrió después del Foro de Inversión que la BANC y el Círculo Cecot de Jóvenes Empresarios organizaron el pasado 30 de abril en la sede de la Cecot en Terrassa; un acto conducido por Ninna Bach del Círculo de Jóvenes y donde se presentaron seis proyectos empresariales.

Las seis empresas escogidas tuvieron que superar un proceso de selección previo llevado a cabo por analistas de la red BANC. Para hacer la última selección entre los nueve finalistas, el equipo de consultores de la red también organizó una sesión de pitch para asesorar a los emprendedores en cómo hacer la presentación.

El foro permitió generar el primer contacto entre los seis proyectos y los inversores. Cada emprendedor dispuso de siete minutos para presentar su propuesta y cinco minutos para responder las preguntas de los inversores asistentes.

Los proyectos presentados fueron:

 • BIKOO:  empresa de bike Sharing que quiere mejorar la vida de las personas mediante la movilidad compartida y sostenible.
 • APPNORMALS: AppnormalsTeam es un estudio de diseño y desarrollo de videojuegos y aplicaciones nacido en Barcelona con éxito internacional.
 • SNACKSON: mejora la facilidad y la accesibilidad a la formación, gracias al uso del microlearning, el Mobile Learning y la gamificación.
 • GOODGUT: Aporta soluciones innovadoras para prevenir las enfermedades digestivas, especialmente las de carácter crónico, y mejorar la salud de los pacientes que las sufren en todo el mundo.
 • SOCOURT:  APP para deportistas amateurs que les permite generar y compartir contenido de una manera muy innovadora, guardando jugadas que quieren recordar
 • AUTOTRADING FACTORY:  Startup Fintech especializada en desarrollar sistemas de trading automático.

 

Sobre BANC

BANC fue la primera red privada catalana y española de Business Angels, que nació por iniciativa de la patronal Cecot y de Autoocupació. Además, BANC cuenta con el apoyo de ACCIÓ y está integrada en la Xarxa d’inversors Privats (XIP), y es miembro de la Red Española de Business Angels (ESBAN) y de la European Business Angels Network (EBAN) .

[:]