[:ca]El VII Congrés AEBAN, Building a Portfolio en col·laboració amb la XUNTA de GALICIA, se celebrarà el dijous 8 i divendres 9 de novembre a Santiago de Compostela.

Per setè any consecutiu, AEBAN reuneix representants del sector en una jornada de conferències amb ponents de renom internacional. Enguany dedicada al tema Building a Portofolio.

AGENDA PROVISIONAL

DIJOUS 8

 • 9: 30h: acreditació i lliurament de la documentació
 • 10:00 h: benvinguda
 • 10:15 pm-10: 45h: presentació dels programes de la Comissió Europea. ESIL.

◦ Ignacio Puente, Policy Officer – Access to Finance and EIC Team

 • 10:45 h-11.30 h: Ponència 1. Últimes tendències d’ecosistema en la EUA / Europa

◦ Prof. Richard Harrison, Chair in Entrepreneurship & Innovation. University of Edinburgh.

 • 11:30 h-12:00 h: Pausa cafè/Networking
 • 12: 00h-12:30 h: Presentació de la Comissió Europea de programes. ESCALAR.

◦ Prof. Rudy Aernoudt, Senior economist. Resp. for taxation, financing & space. DG GROW Senior.

 • 12: 30h-13:00 h: taula rodona 1. Història d’èxit. Spanish Unicorns
 • 13: 00h-13:30 h: taula rodona 2. Dones Business Angels

◦ Taryn Andersen, IMPULSE4WOMEN

◦ Amparo de San José, l’IESE

◦ Audra Shallal, BOSS CONSULTING

◦ Moderador: Juan Álvarez de Lara, SEED & CLICK

 • 13:30 h-14:00 h: taula rodona dels socis. De la gestió de la cartera a una sortida exitosa.
 • 16: 30h-18: 30h: III Fòrum d’inversió “Galícia emprende”.

 

DIVENDRES 9

 • 10:00 h-12: 30h: visita Cultural a Santiago de Compostel·la a càrrec de XesGalicia

 

Assistència del Congrés és de franc, però exigeix la preinscripció.

AEBAN és una associació sense ànim de lucre i independent que associa les principals xarxes d’Angels inversors a Espanya.

ELS OBJECTIUS DE l’AEBAN

AEBAN és l’Associació de Business Angels d’Espanya. AEBAN constituïda el novembre de l’any 2008 sota la Llei 1/2002, té com a missió principal promoure l’activitat dels Angels i els Business Angels inversors en el territori espanyol.

Actualment AEBAN associa un total de 35 xarxes de Business Angels amb seu a 11 comunitats autònomes. A la vegada, aquestes xarxes associan uns 2.000 inversors que l’any passat van mobilitzar recursos per 40 milions €.

 SOBRE AEBAN

 • Aglutinen xarxes de Business Angels d’Espanya.
 • Servir de fòrum d’intercanvi d’informació, experiències i projectes entre representants de xarxes de Business Angels, administracions públiques, institucions educatives i qualsevol altres entitats o institucions interessades en els objectius de l’Associació.
 • Col·laborar en la promoció i l’intercanvi de projectes d’inversió.
 • Exercici d’un paper d’interlocutor de les xarxes d’Angels amb institucions públiques o privades, així com les administracions públiques en relació amb la promoció de l’activitat dels Business Angels.
 • Relacionar-se amb altres associacions i xarxes en àmbits internacionals i, en particular, amb l’EBAN.
 • Identificar, promoure i compartir “bones pràctiques” en el desenvolupament del negoci Angels, activitats de networking i en processos d’inversió.
 • Promoure l’aprenentatge i actualització permanent de coneixements entre els socis de l’Associació.
 • Difondre informació sobre Business Angels i xarxes Angels.
 • Promoure la realització d’estudis periòdics sobre el mercat d’inversió privada.

https://www.aeban.es[:es]El VII Congreso AEBAN, Building a Portfolio en colaboración con la XUNTA DE GALICIA, se celebrará los días jueves 8 y viernes 9 de noviembre en Santiago de Compostela.

Por séptimo año consecutivo, AEBAN reúne a los representantes del sector en un día de conferencias con ponentes de renombre internacional. Este año dedicado al tema Building a Portofolio.

AEBAN es una asociación sin ánimo de lucro e independiente que asocia a las principales redes de Business Angels de España.

 

PROGRAMA PROVISIONAL

JUEVES 8

 • 9:30h: Acreditación y entrega de la documentación
 • 10:00h: Bienvenida
 • 10:15h – 10:45h: Presentación de los programas de la Comisión Europea. ESIL

◦Ignacio Puente, Policy Officer – Access to Finance and EIC Team

 • 10:45h – 11:30h: Ponencia 1. Últimas Tendencias del ecosistema en EEUU/EUROPA

◦Prof. Richard Harrison, Chair in Entrepreneurship & Innovation. University of Edinburgh

 • 11:30h – 12:00h: Coffee Break / Networking
 • 12:00h – 12:30h: Presentación de los programas de la Comisión Europa. ESCALAR.

◦Prof. Rudy Aernoudt, Senior economist. Resp. for taxation, financing & space. DG GROW

 • 12:30h – 13:00h: Mesa Redonda 1. Caso de éxito. Spanish Unicorns
 • 13:00h – 13:30h: Mesa Redonda 2. Mujeres Business Angels

◦Taryn Andersen, IMPULSE4WOMEN

◦Amparo De San José, IESE

◦Audra Shallal, BOSS CONSULTING

◦Moderador: Juan Álvarez de Lara, SEED & CLICK

 • 13:30h – 14:00h: Mesa Redonda de Socios. De la gestión de la cartera a una salida exitosa.
 • 16:30h – 18:30h: III FORO DE INVERSIÓN GALICIA EMPRENDE

 

VIERNES 9

 • 10:00h – 12:30h: Visita Cultural por Santiago de Compostela a cargo de XesGalicia

La asistencia al Congreso es gratuita, pero requiere inscripción previa.

LOS OBJETIVOS DE AEBAN

AEBAN es la Asociación de redes de Business Angels de España. Constituida en noviembre del año 2008 al amparo de la Ley 1/2002, AEBAN tiene como misión principal promocionar la actividad de los Business Angels y de redes de Business Angels en el territorio español.

En la actualidad AEBAN asocia un total de 35 redes de Business Angels con sede principal en 11 Comunidades Autónomas. Estas redes a su vez asocian cerca de 2.000 inversores que en último año movilizaron recursos por valor de 40 millones de €.

SOBRE AEBAN

 • Aglutinar redes de Business Angels de España.
 • Servir de foro de intercambio de información, experiencias y proyectos entre representantes de redes de Business Angels, Administraciones Públicas, instituciones de enseñanza y cualesquiera otras entidades o instituciones interesadas en los fines de la Asociación.
 • Colaborar en la promoción e intercambio de proyectos de inversión.
 • Ejercicio de un papel de interlocutor de las redes de Business Angels con instituciones públicas o privadas, así como Administraciones Públicas en relación a la promoción de la actividad de los Business Angels.
 • Relacionarse con otras asociaciones y redes en ámbitos internacionales y, en especial, con EBAN.
 • Identificar, promover y compartir las “mejores prácticas” en el desarrollo de las actividades de redes de Business Angels y en los procesos de inversión.
 • Fomentar el aprendizaje y la actualización constante de conocimientos entre los socios de la Asociación.
 • Promover la reflexión sobre cuestiones específicas que afectan a los Business Angels.
 • Difundir información sobre los Business Angels y las redes de Business Angels.
 • Promover la realización de estudios periódicos sobre el mercado de la inversión privada.

https://www.aeban.es[:]