[:ca]

L’acte va reunir grans personalitats entre els quals es trobava el President Puigdemont

Es va celebrar el lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial  

Barcelona, 24 d’octubre de 2017. La Nit de l’Empresari, el gran esdeveniment protagonitzat per la Patronal Cecot, va celebrar el lliurament dels Reconeixement Cecot al Progrès Empresarial i va guardonar a les empreses guanyadores de cadascuna de les 8 categories.

Baraka Club de Viatges, empresa que el seu dia va trobar finançament a través de la xarxa Business Angels Network de Catalunya, va guanyar el premi al Comerç més Dinàmic. Mentre que Lúcid Product Design Agency va guanyar el premi a la Millor Jove Iniciativa Empresarial.

El President de la Generalitat Carles Puigdemont va realitzar l’últim parlament de l’acte. Justament abans, va ser el President de la patronal Cecot, Antoni Abad, qui durant el seu discurs va remarcar i felicitar la feina feta per la xarxa Business Angels Network de Catalunya. La Business Angels Network de Catalunya continua creixent i aportant valor a l’emprenedoria.

La nit va servir per reconèixer la feina de les empreses guardonades i per remarcar la importància de l’activitat empresarial.

 [:es]

El acto reunió a grandes personalidades entre las cuales se encontraba el President Puigdemont

Se celebró la entrega de los Reconocimientos Cecot al Progreso Empresarial

Barcelona, 24 de octubre de 2017. La Nit de l’Empresari, el gran acontecimiento protagonizado por la Patronal Cecot, celebró la entrega de los Reconocimiento Cecot al Progreso Empresarial y galardonó a las empresas ganadoras de cada una de las 8 categorías.

Baraka Club de Viajes, empresa que consiguió financiación a través de la red Business Angels Network de Catalunya, ganó el premio al Comercio más Dinámico. Mientras que Lúcid Product Design Agency ganó el premio a la Mejor Joven Iniciativa Empresarial.

El Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont realizó el último parlamento del acto. Justamente antes, fue el Presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, quien durante su discurso remarcó y felicitó el trabajo realizado por la red Business Angels Network de Catalunya. La Business Angels Network de Cataluña continúa creciendo y aportando valor al emprendimiento.

La noche sirvió para reconocer el trabajo de las empresas galardonadas y para remarcar la importancia de la actividad empresarial.[:en]

The event gathers great Catalan personalities like the President Carles Puigdemont.  

Barcelona, 24 October 2017. “La Nit de l’Empresari”, the business owners and entrepreneurs night and the great event of the business association Cecot, celebrated the Business Progress Awards and awarded the winning companies of each of the 8 categories.

Baraka Club de Viatges, a company that had found financing through the Business Angels Network de Catalunya Business Angels Network of Catalonia, won the prize for the Most Dynamic Commerce. While Lúcid Product Design Agency won the award for the Best Young Entrepreneurial Initiative.

The President of Catalonia, Carles Puigdemont, made the last parliament of the event. Precisely before, it was the Cecot President, Antoni Abad, who during his speech emphasized and congratulated the work done by the Business Angels Network de Catalunya network. The Business Angels Network of Catalonia continues growing and bringing value to entrepreneurs and investors.

The night was useful to recognize the work of the award-winning companies and to emphasize the importance of the business activity.[:]