[:ca] La inversió mitjana per Business Angel ha augmentat un 12% l’últim any arribant als 22.500 €.

  • Les millors startups van poder presentar els seus projectes als més de 300 inversors assistents.

 

Munic, 19 d’octubre de 2017. Aquesta setmana, la xarxa europea de Business Angels (EBAN) ha celebrat una de les trobades anuals més important de l’ecosistema inversor, l’EBAN Winter Summit, al Palau de Nymphenburg de Munic (Alemanya).

BANC, la Business Angels Network de Catalunya, ha subratllat la importància d’aquests tipus d’actes que reuneixen a tot l’ecosistema i que serveixen als inversors per compartir coneixements, conèixer les  últimes tendències, i compartir estadístiques europees del sector.

Així doncs s’ha pogut saber que la inversió en startups realitzada per Business Angels a Europa és de 6.700 milions d’euros. El número d’inversions ha crescut un 16% l’últim any arribant a 38.230, i el número de Business Angels s’ha incrementat un 3% fins als 312.500 inversors.

Una altre dada positiva és la que mostra que la inversió mitjana per inversor ha crescut un 12,5%, passant de 19.990€ a 22.500€.

L’EBAN Winter Summit ha protagonitzat dos dies de presentacions on els més de 300 inversors assistents han pogut realitzar networking i presenciar les millors conferencies sobre inversió i innovació. A més, els emprenedors seleccionats van poder presentar els seus projectes davant dels assistents.

 [:es]La inversión media por Business Angel ha aumentado un 12% el último año llegando a los 22.500 €.

  • Las mejores startups pudieron presentar sus proyectos a los más de 300 inversores asistentes.

 

Múnich, 19 de octubre de 2017.  Esta semana, la red europea de Business Angels (EBAN) ha celebrado uno de los encuentros anuales más importante del ecosistema inversor, el EBAN Winter Summit, en el Palacio de Nymphenburg de Múnich (Alemania).

BANC, la Business Angels Network de Cataluña, ha subrayado la importancia de este tipo de actos que reúnen a todo el ecosistema y que sirven a los inversores para compartir conocimientos, conocer las últimas tendencias, y compartir estadísticas europeas del sector.

Así pues se ha podido saber que la inversión en startups realizada por Business Angels en Europa es de 6.700 millones de euros. El número de inversiones ha crecido un 16% en el último año llegando a 38.230, y el número de Business Angels se ha incrementado un 3% hasta los 312.500 inversores. Otro dato positivo es el que muestra que la inversión media por inversor ha crecido un 12,5%, pasando de 19.990 € a 22.500 €.

El EBAN Winter Summit ha protagonizado dos días de presentaciones donde los más de 300 inversores asistentes han podido realizar networking y presenciar las mejores conferencias sobre inversión e innovación. Además, los emprendedores seleccionados pudieron presentar sus proyectos ante los asistentes.[:]