[:ca]

Aprofitant el poder de l’emprenedoria, la innovació i la inversió 

 

BANC, la Business Angels Network de Catalunya, serà a la EBAN Winter Summit 2017, un dels esdeveniments més importants i rellevants de Business Angels d’Europa, que se celebra aquest any a Munic, Alemanya. Aquest esdeveniment és la 16a edició de la prestigiosa Winter University de l’ EBAN, la European Business Angel Network.

BANC és un dels membres més importants de l’EBAN. De fet, el director de BANC Albert Colomer és membre de la junta directiva de l’ EBAN.

A Munic, compartirem el progrés de les principals carteres d’inversió, descobrint les últimes innovacions en sectors d’inversió. A més, desenvoluparem els passos necessaris per aprofitar la influència dels mercats de capitals.

Ets inversor? Uneix-te a una de les majors convocatòries d’Inversors a nivell mundial on compartirem experiències, inspirades en start-ups innovadores.

[:en]

Harnessing the Power of Entrepreneurship, Innovation and Investment

 

BANC, the Business Angels Network of Catalonia, will be at The EBAN Winter Summit 2017, one of Europe’s largest and most influential Business Angel events worldwide, is held this year in Munich, Germany. This event is the 16th edition of the renowned Winter University by EBAN, the European Business Angel Network.

BANC is one of the most important members of the EBAN. In fact, BANC’s director Albert Colomer is a EBAN Board member.

In Munich, we will share in the progress of chief investment portfolios, uncover the latest innovations across investment sectors, topics and asset classes. Moreover, we will develop the steps required to harness the influence of capital markets, family offices, crowd-funding, venture capital, and private equity together with the global business angel community.

Are you an investor? Come and join one of the largest convening of Investors globally where we share experiences, get inspired by leading edge start-ups, and invest in the most progressive solutions to ensure our future.

[:]