[:ca]

Codi Promocional per a inversors:

Si ets inversor i vols assistir al NACO World Angel Investment Summit (Montreal, Canadà), ara pots aconseguir un codi descompte.  Contacta amb nosaltres!

 

World Angel Investment Summit 2017

 

Uneix-te a més de 500 inversors, socis i líders de la indústria de tot el món en l’esdeveniment insígnia de la comunitat inversora Global de Business Angels.

L’esdeveniment de la NACO és la vostra oportunitat  per avançar-se a les tendències emergents que conformaran la inversió Angel el proper any. Podràs:

 • Contactar amb xarxes amb inversors internacionals, venture capital, i altres líders de la indústria
  • Desenvolupar relacions que puguin conduir a la sindicació i un millor accés al flux d’operacions
  • Afinar les seves habilitats d’inversió amb els nostres tallers de desenvolupament professional
  • Obteniu informació sobre els problemes més urgents que afecten els àngels actuals
  • Descobriu les millors pràctiques internacionals que condueixen a l’èxit dels inversors
  • Participar en transmissions de programes específiques per als inversors Angel i Managers del Grup Angel
[:es]

Código promocional para inversores:  

Si eres inversor y quieres asistir al NACO World Angel Investment Summit (Montreal, Canadá), ahora puedes conseguir un código descuento. ¡Contacta con nosotros!

 

World Angel Investment Summit 2017  (2 – 5 octubre)

 

Únete a más de 500 inversores, socios y líderes de la industria de todo el mundo en el evento insignia de la comunidad inversora Global de Business Angels.

El evento de la NACO es vuestra oportunidad para adelantarse a las tendencias emergentes que conformarán la inversión Angel el próximo año. podrás:

 • Contactar con redes con inversores internacionales, venture capital, y otros líderes de la industria
  • Desarrollar relaciones que puedan conducir a la sindicación y un mejor acceso al flujo de operaciones
  • Afinar sus habilidades de inversión con nuestros talleres de desarrollo profesional
  • Obtenga información sobre los problemas más urgentes que afectan a los ángeles actuales
  • Descubre las mejores prácticas internacionales que conducen al éxito de los inversores
  • Participar en transmisiones de programas específicas para los inversores Angel y Managers del Grupo Angel

[:en]

Promotional code for investors:

If you are an investor and want to come to the NACO World Angel Investment Summit (Montreal, Canada), you may wish to proceed with a promotional code. Please, contact us!

 

World Angel Investment Summit 2017  (2nd – 5th October) 

 

Join over 500 investors, partners and industry leaders from around the world at the flagship event for the Global Angel investor community.

The NACO Summit is your once-a-year opportunity to get ahead of the emerging trends that will shape Angel investment next year.

 • Network with international investors, venture capitalists, and other industry leaders
 • Develop lasting relationships that can lead to syndication and improved access to deal flow
 • Sharpen your investment skills with our professional development workshops
 • Gain insights on the most pressing issues affecting Angels today
 • Discover international best practices that lead to investor success
 • Participate in program streams specific to Angel investors and Angel Group Managers

[:]