[:ca]

Business Angels Network de Catalunya va impartir tres sessions sobre finançament alternatiu i inversió privada a més de 20 emprenedors

Barcelona, 20 de juliol de 2017.  Aquest dimarts es va dur a terme l’última sessió de formació que Business Angels Network de Catalunya va realitzar sobre finançament alternatiu, inversió privada i emprenedoria en el marc del programa Emprèn d’aquest juliol.

Més de 20 emprenedors provinents de diferents sectors van poder gaudir de tres sessions de formació amb l’objectiu d’aprendre sobre les opcions disponibles de finançament alternatiu.

La primera sessió va comptar amb un membre de l’equip de Business Angels Network de Catalunya que va explicar les claus per trobar un inversor privat, i amb un membre del Parc de Recerca de la UAB que va explicar les diferents ajudes de finançament disponibles per l’ecosistema emprenedor. Els emprenedors van poder veure un gran ventall de programes públics de finançament, tan europeus com nacionals. Sobre tot, es va repassar el SME Instrument i l’ Horitzó 2020.

La segona sessió va servir per practicar i millorar l’Elevator Pitch. Els emprenedors van comptar amb la presencia de membres de l’equip del 4YFN (Mobile World Capital) i de l’Impact Growth que van explicar diferents opcions per aconseguir Equity Free Funding a través de concursos per startups. També van donar uns consells per saber com aprofitar la participació en una fira o saló d’emprenedoria.

Per acabar, l’última sessió va consistir en un fòrum d’inversió on els emprenedors van poder presentar els seus projectes a un grup de 8 inversors i mentors. L’objectiu de la sessió era que els mentors poguessin assessorar i donar feedback als diferents projectes emprenedors, a la vegada que es fomentava el networking entre els membres participants.

Des de la Business Angels Network de Catalunya es vol agrair a cadascuna de les persones que han fet possible aquesta formació i al programa Emprèn per fomentar l’emprenedoria.

 Joan Jofra del 4YFN explicant l’ Impact Growth

Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya, primera xarxa catalana de Business Angels, va néixer com a iniciativa de la patronal CECOT i de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (AUTOOCUPACIO) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Business Angels Network de Catalunya està integrat a la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), es membre de la Asociación Española de Redes de Business Angels (AEBAN), de l’ European Business Angels Network i es membre promotor d’Espanya de la Global Business Angels Network (GBAN).

[:es]

Repasamos las tres sesiones de formación realizadas en el programa Emprèn

Barcelona, 20 de julio de 2017.  Este martes se llevó a cabo la última sesión de formación que Business Angels Network de Catalunya realizó sobre financiación alternativa, inversión privada y emprendimiento en el marco del programa Emprèn de julio.

Más de 20 emprendedores provenientes de diferentes sectores pudieron disfrutar de tres sesiones de formación con el objetivo de aprender sobre las opciones disponibles de financiación alternativa.

La primera sesión contó con un miembro del equipo de Business Angels Network de Catalunya que explicó las claves para encontrar un inversor privado, y con un miembro del Parc de Recerca de la UAB que explicó las diferentes ayudas de financiación disponibles para el ecosistema emprendedor. Los emprendedores pudieron ver un gran abanico de programas públicos de financiación, tan europeos como nacionales. Sobre todo, se repasó el SME Instrument y el Horizonte 2020.

La segunda sesión sirvió para practicar y mejorar el Elevator Pitch. Los emprendedores contaron con la presencia de miembros del equipo del 4YFN (Mobile World Capital) y del Impact Growth que explicaron diferentes opciones para conseguir Equity Free Funding a través de concursos para startups. También dieron unos consejos para saber cómo aprovechar la participación en una feria o salón de emprendimiento.

La última sesión consistió en un foro de inversión donde los emprendedores pudieron presentar sus proyectos a un grupo de 8 inversores y mentores. El objetivo de la sesión era que los mentores pudieran asesorar y dar feedback a los diferentes proyectos emprendedores, a la vez que se fomentaba el networking entre los miembros participantes.

Desde la Business Angels Network de Cataluña se quiere agradecer a cada una de las personas que han hecho posible esta formación y el programa Emprèn por fomentar el emprendimiento.

 Joan Jofra del 4YFN explicando el Impact Growth

[:en]

We review the three training sessions carried out within the Emprèn program.

Barcelona, on July 20th 2017. The last training session within the Emprèn program was carried out by Business Angels Network de Catalunya this Tuesday. It was about alternative funding, private investment, and entrepreneurship.

More than 20 entrepreneurs from different sectors could enjoy the three training sessions in order to learn about alternative financing options available for entrepreneurs.

During the first session, a consultant of Business Angels Network de Catalunya explained how to find a private investor. Also, a member of the UAB Research Park explained the different financing grants available within the entrepreneurial ecosystem. Entrepreneurs could see a wide range of public funding programs, both European and national. For example, they learn about the SME Instrument and the Horizon 2020.

The second session objective was to improve and practice the Elevator Pitch. Two members of the 4YFN team (Mobile World Capital) explained different options to achieve Equity Free Funding for startups. They also gave advice on how to take advantage of the participation in a fair or in an entrepreneurial hall.

Finally, the last session was an investment forum where entrepreneurs could present their projects to a group of 8 investors and mentors. The objective of this session was that mentors could advise and give feedback to the different entrepreneurial projects, while encouraging networking between the members.

From the Business Angels Network in Catalonia, we want to thank every person who have made this training course possible and the Emprèn program to promote entrepreneurship.

Joan Jofra (4YFN) explaining the Impact Growth .

[:]