[:ca]

Fòrum inversió: Les 21 startups finalistes han presentat els seus projectes al auditori AXA de Barcelona

 

Barcelona, 08 de juliol de 2017.  BANC va participar al fòrum d’inversió d’ACCIÓ celebrat a l’auditori AXA el passat 6 de juliol.

Els consultors de BANC van assessorar a l’espai de networking a més de 20 startups. A més, la xarxa va proposar algunes startups per als premis entregats durant fòrum.

Un total de 21 start-ups es van presentar públicament davant d’inversors i emprenedors, locals i internacionals. Es tracta d’empreses que destaquen pel seu caràcter diferencial i valor innovador, pel seu impacte social i per la implicació de l’equip emprenedor.

Els emprenedors escollits van tenir l’oportunitat de presentar el seu projecte davant d’un gran nombre d’inversors privats i fons de capital risc.

Un dels exemples és PROKEY. L’empresa, que va ser escollida entre les finalistes dels premis, produeix refrescos que contenen microorganismes vius. És un producte deliciós i saludable. S’elabora gràcies a l’acció de cultius vius de quefir d’aigua. El resultat és un refresc baix en calories i sucres.

Prokey uneix les qualitats d’un iogurt amb bífidus i un refresc isotònic sense els problemes nutricionals derivats dels làctics o dels sucres i edulcorants que s’acostumen a afegir.

Catàleg Fòrum Inversió

De la crida per captar startups per al fòrum, ACCIÓ va desenvolupar un catàleg  que recull 50 de les iniciatives emprenedores de més potencial de Catalunya per connectar-les amb el món de la inversió privada. Són projectes seleccionats d’entre més de 100 candidatures presentades i que operen en sectors de futur, com les ciències de la vida i la salut, les TIC i altres tecnologies capdavanteres.

 

 

fòrum inversió
[:es]

 

Foro inversión: Las 21 startups finalistas han presentado sus proyectos en el auditoria AXA de Barcelona

 

Barcelona, 08 de julio de 2017.  BANC participó en el foro de inversión de ACCIÓ celebrado en el auditorio AXA el pasado 6 de julio.

Los consultores de BANC asesoraron en el espacio de networking a más de 20 startups. Además, la red propuso algunas startups para los premios entregados durante el foro.

Un total de 21 start-ups se presentaron públicamente ante inversores y emprendedores, locales e internacionales. Se trata de empresas que destacan por su carácter diferencial y valor innovador, por su impacto social y por la implicación del equipo emprendedor.

Los emprendedores elegidos tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante un gran número de inversores privados y fondos de capital riesgo.

Uno de los proyectos de BANC que presentó su propuesta de valor fue PROKEY. La empresa, que fue elegida entre las finalistas de los premios, produce refrescos que contienen microorganismos vivos. Es un producto delicioso y saludable. Se elabora gracias a la acción de cultivos vivos de kéfir de agua. El resultado es un refresco bajo en calorías y azúcares.

Prokey une las cualidades de un yogur con bífidos y un refresco isotónico sin los problemas nutricionales derivados de los lácteos o los azúcares y edulcorantes que se suelen añadir.

Catálogo Foro Inversión

De la llamada para captar startups para el foro, ACCIÓ desarrolló un catálogo que recoge 50 de las iniciativas emprendedoras de mayor potencial de Cataluña para conectarlas con el mundo de la inversión privada. Son proyectos seleccionados de entre más de 100 candidaturas presentadas y que operan en sectores de futuro, como las ciencias de la vida y la salud, las TIC y otras tecnologías punteras.

 

 

fòrum inversió
[:en]

 

 

The 21 finalist startups presented their projects in the Auditorium AXA of Barcelona

 

Barcelona, on June 8th 2017. BANC, the Business Angels Network of Catalonia, participated in the ACCIÓ investment forum held in the AXA auditorium on 6th July.

The consultants of BANC advised more than 20 startups in the networking space. In addition, the network proposed some startups for the awards given during the forum.

A total of 21 start-ups were publicly presented to local and international investors and entrepreneurs. These Catalan startups provide innovative value, social impact and have talented entrepreneurial teams.

The chosen entrepreneurs had the opportunity to present their projects to a large number of private investors and venture capital funds.

One of the BANC projects that presented its value proposition was PROKEY. The company, which was chosen among the finalists of the awards, produces soft drinks containing live microorganisms. Its product is a delicious and healthy drink. It is made due to the action of live kefir of water. The result is a low calorie and sugary soda.

Prokey combines the qualities of a yogurt with bifid and an isotonic drink without the nutritional problems derived from the sugars and sweeteners that are usually added.

From the campaign call to attract startups to the forum, ACCIÓ developed a catalog that gathers 50 of the most enterprising initiatives of Catalonia to connect them with the world of private investment. They are projects selected from more than 100 applications, and they work in the sectors of the future, such as life sciences and health, ICT and other leading technologies.

 

 

 

fòrum inversió
[:]