La Farga de l’Hospitalet

Carrer Barcelona, 2

Divendres, 5 de maig de 201  de 10 a 12:00h

AGENDA

  • 9:45 Acreditacions

 

  • 10:00 Benvinguda i obertura del Fòrum

 

  • 10:15 Fòrum d’inversió

Presentació de 6 projectes (7 minuts de presentació + 5 minuts de preguntes)

Moderador:

Sr.   Albert Colomer i Espinet, Director de Business Angels Network de Catalunya

 

  • 11:45 Clausura, coffee i networking

Trobada entre inversors i emprenedors