• Albert Colomer, director de Business Angels Network de Catalunya, l’únic representant estatal de la Global Business Angels Network (GBAN).
  • El Congrés celebrat a Sudàfrica ha sigut el punt de reunió internacional entre emprenedors, inversors i institucions.

Barcelona, 16 de març de 2017. La Global Entrepreneurship Network (GEN) o el que és el mateix, la xarxa mundial de l’emprenedoria, ha organitzat el Global Entrepreneurship Congress a Sudàfrica.

El congrés, que ha durat quatre dies, ha reunit milers d’empresaris, inversors, investigadors i legisladors de més de 170 països per identificar noves formes d’ajudar als emprenedors i a les startups de tot el món.La GEN opera a tot tipus d’economies i cultures i ho fa celebrant fòrums globals, assessorant startups, fomentant la recerca i desenvolupant programes.

El director de la Business Angels Network de Catalunya, Albert Colomer, ha estat partícip de la reunió anual de la GEN on s’ha parlat de l’objectiu de crear un ecosistema empresarial més global. Business Angels Network de Catalunya és el representant estatal de la Global Business Angels Network (GBAN), un dels programes internacionals que impulsa la GEN per promoure el paper dels inversors d’startups. El director executiu de Business Angels Network de Catalunya també ha participat a la taula rodona d’inversors que s’ha dut a terme a la planta superior de l’edifici de la Borsa de Johannesburg.

Durant la sessió, un grup d’inversors pioners, com per exemple el propi Albert Colomer, han compartit experiències retransmetent la importància de l’emprenedoria com a creadora de llocs de treball, i acceleradora de la innovació i de l’estabilitat econòmica al món. Candace Johnson, presidenta de la xarxa europea de Business Angels (EBAN), també ha participat en l’acte.El Congrés ha finalitzat duent a terme la fundació de la GEN Àfrica, on Business Angels Network de Catalunya ha actuat com a padrí.

L’acte ha tornat a demostrar que la xarxa mundial de l’emprenedoria (GEN) actua com a brúixola per ajudar als governs a promoure l’emprenedoria dirigint més eficientment els seus recursos cap als programes i iniciatives que impacten més positivament les societats.

Albert Colomer , amb  David Makhura, President de la Regió de Gauteng (Johannesburg), Jonathan Ortmans President de Global Entrepreneurship Network i Tomie Davis President de África Business Angels a la recepció oficial de clausura de la Global Entrepreneurship Congress 2017, I de Fundació de GEN Àfrica

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BANC va ser la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i d’Autoocupació, amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). A l’hora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el recolzament d’ACCIÓ i està integrada en la Xarxa d’Inversors Privats (XIP), i és membre de la Xarxa Espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN)