BANC participa en la seva elaboració i  fa arribar les seves propostes.

Barcelona, 04 de Març de 2017. S’ha publicat l’informe “Fiscalitat Europea i mercat únic. Cap a una harmonització efectiva”· L’informe ha sigut molt bon acollit per la comunitat empresarial i inversora, i parla entre altres temes, del paper dels incentius als inversors per fomentar la innovació.

L’informe dedica cent pàgines destinades a analitzar la pressió fiscal a la Unió Europea, l’impost de societats i l’impost sobre el valor afegit.

BANC, la Business Angels Network de Catalunya, va fer arribar les seves propostes i va col·laborar en la elaboració del mateix.

L’informe recull l’evolució dels ingressos fiscals i l’harmonització fiscal a la UE. Per això analitza el paper de la Comissió Europea en la fiscalitat. També s’observa el paper del Parlament Europeu.

Per altra banda, s’estudia l’impost de societats en la inversió i en l’activitat emprenedora, com afecta el sistema fiscal al creixement empresarial i les funcions dels incentius fiscals a les pimes que inverteixen en I+D.

Com a últim apartat, s’analitza l’evolució de l’IVA i el pla d’acció del mateix.