logo-autoocupacioANIVERSARI. La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya celebrarà el 21 d’octubre tres dècades acompanyant la generació de nous empresaris. BALANÇ. Ha ajudat a crear 5.000 empreses i 10.000 llocs de treball i ha impartit 180.000 hores de formació. CULTURA. En aquest temps ha contribuït a canviar la visió sobre ser empresari.

Continue reading

Font: El Punt-Avui