NACO-LogoValoració de l’impacte de la figura del Business Angel a Europa i els avantatges del canvi de model de finançament privat. 

2015_Naco National Angel SummitDel 6 al 8 d’octubre Albert Colomer, director de Banc, ha assistit al NACO Angel Summit en representació europea i com a membre de la junta directiva de la EBAN. En una de les seves ponències ha valorat l’impacte de les xarxes de Business Angels a Europa contrastada amb l’impacte econòmic de les limitacions als canals de finançament convencional.

A Europa aquest 2014 s’han invertit 7.500 milions d’euros en startups de recent creació. D’aquest import, més de 5.500 milions procedeixen de Business Angels, representant un 73% del total invertit. Arran d’aquesta quantitat invertida, 33.000 empreses han estat creades juntament amb més de 185.000 llocs de treball.

En relació als sectors més invertits a Europa actualment cal destacar el TIC, suposant al voltant d’un 30% de la inversió total. Entre els altres sectors més rellevants trobem la biotecnologia i en general projectes relacionats amb el concepte de “Life Sciences”, sanitat, reciclatge i manufactura, entenent així que el mercat està diversificat. (dades de l’EBAN).

Des de Banc considerem que la conflictiva situació de la Unió Europea, aquests últims temps, ha representat i representa una oportunitat per al conjunt d’inversors en les fases inicials, a causa de l’escassetat de finançament convencional. Aquesta restricció dels canals convencionals de finançament, ha obert la porta dels petits inversors descentralitzant el repartiment de finançament i les possibilitats d’èxit a molts més integrants de la societat.

Font: Business Angels Network de Catalunya