logo BancDes del 2010, s’ha duplicat la inversió en empreses de nova creació i empreses existents al Regne Unit amb l’increment dels incentius fiscals.

BANC demana el mateix nivell d’incentius fiscals per les inversions de business angels a Espanya com a clau d’èxit.

El Regne Unit és el país amb més incentius fiscals per inversors a Europa i alhora el que encapçala els rankings europeus en inversions de business angels. La relació entre ambdues variables s’ha demostrat que és evident i directament proporcional donat que a partir del 2011, quan el govern anglès va implantar les noves mesures que incentivaven més la inversió, les inversions en empreses existents i en empreses de nova creació s’ha duplicat. Així ho mostra el recent estudi del govern amb estadístiques oficials sobre el EIS i el SEIS publicat per HM Revenue & Customs (HMRC).

Les noves mesures, implementades pel govern anglès el 2011 i 2012, van consistir en un increment de la desgravació en el Enterprise Investment Scheme (EIS), que ofereix ara un 30% de la deducció fiscal de la inversió en el Income Tax per inversors que inverteixen en petits negocis; i el nou Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), que ofereix un 50% de la deducció fiscal de la inversió per inversors que inverteixen en startups i empreses en etapes inicials. Els resultats d’aquests incentius fiscals han estat extraordinaris, s’ha incrementat la mobilitat de capitals i les inversions a alta velocitat.

2015_NP Fiscalitat

 La xarxa BANC ha promogut sempre els incentius fiscals per business angels a Espanya i, a data d’avui, ha aconseguit grans fites. En desgravacions fiscals a l’IRPF, en la part corresponent a Catalunya, els inversors gaudeixen d’una deducció del 30% de l’import invertit en una startup durant l’exercici anterior amb un màxim de deducció de 6.000€. En el tram estatal, la deducció és del 20% amb un màxim de 10.000€. Tanmateix, el business angel també està exempt de tributar a l’IRPF les plusvàlues obtingudes en la transmissió de participacions d’empreses de nova o recent creació, sempre que la venta d’aquestes no excedeixi els 25.000€ anuals ni els 75.000€ en 3 anys.

Business Angels Network de Catalunya (BANC), xarxa pionera del fenomen dels business angels a Espanya, participa activament en la xarxa europea de business angels (EBAN). D’allí s’observen i es comparteixen les darreres tendències del sector a Europa. Sens dubte, coneixent els resultats de les mesures del govern del Regne Unit, BANC creu que a Espanya encara hi ha marge per incrementar les mesures fiscals favorables als business angels per tal que el sector continuï creixent encara més.

Font: BANC