logo BancLogo Pinnae_2015

La Fundació PINNAE i  BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA signen un conveni de col.laboració en el marc del programa Genera per promoure l’emprenedoria i l’accés a microcrèdits.

El Secretari General de BANC, Sr. David Garrofé Puig, i el Director Tècnic de la Fundació Pinnae, Sr. Antoni Gistau Lamua, han signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu de potenciar l’emprenedoria mitjançant la concessió de microcrèdits en condicions favorables i facilitar alhora la inclusió social i laboral.

El Programa Genera, promogut per Pinnae, dóna suport i aporta recursos a persones amb risc d’exclusió social que necessiten un acompanyament personal en el seu projecte d’autoocupació, fins a emprenedors que requereixen un acompanyament tècnic per a la seva iniciativa microempresarial o accés a microfinances.

L’estratègia de Pinnae es basa en crear una xarxa d’oportunitats que es complementa amb la participació d’empreses privades, acollint-se a la seva pròpia Responsabilitat Social Corporativa; l’acompanyament personal dels usuaris mitjançant el voluntariat; i la col·laboració d’entitats vinculades a la promoció de l’autoocupació, com ara BANC. Compta també amb el suport d’institucions europees com el Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Business Angels Network de Catalunya (BANC) és una associació d’inversors privats (business angels) que posa en contacte inversors potencials amb emprenedors que cerquen finançament. Promou la figura del business angel, inversor interessat en participar en nous projectes empresarials i que, a més, sol aportar valor afegit a les seves inversions, és a dir, capital, experiència, know-how i contactes empresarials.

BANC forma part del programa XIP d’ACCIÓ (Xarxa d’Inversors Privats), és entitat fundadora de la xarxa espanyola ESBAN i és membre de la Junta Directiva de la xarxa europea EBAN. Des de la seva creació el 2002 fins el 2014, ha tancat 46 operacions d’inversió amb un volum total de 6,6M€, generant així un centenar de llocs de treball directe.

Font: BANC / Fundació PINNAE