cecot_reimpulsem_altaL’objectiu de la visita va ser el de conèixer les principals iniciatives i propostes del Ministeri en quan a plans d’estimulació per millorar la competitivitat de les Pimes.

El passat dimarts 21 d’abril la Secretària General d’Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Sra. Begoña Cristeto va oferir una conferència a la seu de CECOT, convidada pel Cercle de Joves Empresaris.

La xerrada va girar al voltant de com reforçar la indústria i ajudar les pimes, que conformen la gran majoria del teixit empresarial espanyol.

Per a Cristeto, la indústria ha de ser el motor per a sortir de la crisi i va assenyalar algunes mesures impulsades des del Ministeri perquè això sigui així: estimulació de la demanda, impulsar sectors estratègics com l’automobilístic, reduir costos en logística i apostar per l’I+D.

Pel que fa a les ajudes a les pimes, va recordar que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme disposa de línies de finançament que sumen més de 850 milions d’euros, va apuntar la importància del finançament alternatiu, com el capital risc i els bons corporatius.

També va assenyalar la importància d’incloure les TIC en l’anomenada Indústria 4.0: “És a dir, com digitalitzem la nostra indústria, com hi incloem les TIC . Anem cap a una fàbrica digital on la connexió amb els teus proveïdors, amb la logística, inclús amb els consumidors, és a través de la introducció de les TIC.”

Font: CECOT-EUROPA PRESS