Article Antoni Abad, President Business Angels Network de Catalunya

“En una conferència recent de l’economista Gay de Liébana, va quedar palès que, tot i que és cert que hi ha indicis d’una certa recuperació econòmica, el país té dos problemes estructurals de difícil solució. El primer és l’atur i el segon, l’endeutament del país, tant el del sector públic, que està creixent, com el del privat, que decreix encara que segueix molt alt. Dins el marc financer comencen a plantejar-se disjuntives amb aparença de tenir forma perversa”. (…)

Font: El Punt-Avui