La Cecot i la xarxa d’inversors privats BANC estan desenvolupant el Programa de Foment de l’Emprenedoria en el marc del Catalunya Emprèn.

La patronal Cecot i la xarxa d’inversors privats BANC (Business Angels Network Catalunya), entitats de la xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, desenvoluparan durant el 2014 un pla de treball conjunt per fomentar l’esperit emprenedor, promoure la creació de noves empreses, així com ajudar al creixement i la consolidació de les ja existents.

L’objectiu que es marquen aquestes entitats és el d’informar i orientar durant aquest any 2014 un mínim de 280 persones emprenedores i assessorar de manera individual a més de 110 persones emprenedores i empresàries amb un projecte de creació de nova empresa i/o de consolidació. El pla de treball també inclou l’organització de 5 accions formatives que es centraran en els àmbits del pla d’empresa com a eina per analitzar la viabilitat d’un projecte empresarial, i en el de les noves TIC (millorar la presència online i a l’entorn digital, eines i recursos TIC). (…)

Font: CECOT