[:ca]

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) tanca l’any 2013 amb un total de  800.000€ invertits en cinc projectes empresarials.

Les start-ups invertides són de sectors diversos: industrial, tecnològic, ecommerce, retail i biotecnològic.

La xarxa Business Angels Network de Catalunya ha conclòs l’any 2013 amb la participació de dotze dels seus business angels en cinc operacions d’inversió. El volum total invertit en les cinc start-ups ha estat de 800.000€, amb un import mig per projecte de 160.000€.

Les empreses invertides són d’àmbits diversos, fet que reflecteix la diversitat sectorial de la cartera de projectes de Business Angels Network de Catalunya. Entre les start-ups hi trobem empreses d’àmbit industrial, com TESTMOTORS, especialitzada en manteniment preventiu i predictiu de motors i generadors elèctrics; d’àmbit tecnològic, com ROOMTAB SYSTEMS, que ofereix solucions tecnològiques als hostes dels hotels; i d’àmbit biotecnològic, com MANREMYC, que desenvolupa productes naturals probiòtics per prevenir la tuberculosi.

L’entrada de varis inversors privats en cadascuna de les operacions posa de manifest la tendència creixent de la coinversió en el mercat de la inversió de business angels. Les operacions són invertides per més inversors que inverteixen imports cada vegada més petits i que diversifiquen en varis projectes. Els inversors posteriorment es poden beneficiar de les deduccions fiscals que ofereix actualment l’IRPF pels business angels.

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya), xarxa creada el 2002 i pionera de business angels a Espanya, posa en contacte a emprenedors que busquen finançament amb inversors privats. Des dels seus inicis fins a finals del 2013 ha tancat 41 operacions d’inversió, amb un volum d’inversió de 5,8M€ i generat uns 82 llocs de treball directe.

 [:es]

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) tanca l’any 2013 amb un total de  800.000€ invertits en cinc projectes empresarials.

Les start-ups invertides són de sectors diversos: industrial, tecnològic, ecommerce, retail i biotecnològic.

La xarxa Business Angels Network de Catalunya ha conclòs l’any 2013 amb la participació de dotze dels seus business angels en cinc operacions d’inversió. El volum total invertit en les cinc start-ups ha estat de 800.000€, amb un import mig per projecte de 160.000€.

Les empreses invertides són d’àmbits diversos, fet que reflecteix la diversitat sectorial de la cartera de projectes de Business Angels Network de Catalunya. Entre les start-ups hi trobem empreses d’àmbit industrial, com TESTMOTORS, especialitzada en manteniment preventiu i predictiu de motors i generadors elèctrics; d’àmbit tecnològic, com ROOMTAB SYSTEMS, que ofereix solucions tecnològiques als hostes dels hotels; i d’àmbit biotecnològic, com MANREMYC, que desenvolupa productes naturals probiòtics per prevenir la tuberculosi.

L’entrada de varis inversors privats en cadascuna de les operacions posa de manifest la tendència creixent de la coinversió en el mercat de la inversió de business angels. Les operacions són invertides per més inversors que inverteixen imports cada vegada més petits i que diversifiquen en varis projectes. Els inversors posteriorment es poden beneficiar de les deduccions fiscals que ofereix actualment l’IRPF pels business angels.

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya), xarxa creada el 2002 i pionera de business angels a Espanya, posa en contacte a emprenedors que busquen finançament amb inversors privats. Des dels seus inicis fins a finals del 2013 ha tancat 41 operacions d’inversió, amb un volum d’inversió de 5,8M€ i generat uns 82 llocs de treball directe.

  [:en]

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) tanca l’any 2013 amb un total de  800.000€ invertits en cinc projectes empresarials.

Les start-ups invertides són de sectors diversos: industrial, tecnològic, ecommerce, retail i biotecnològic.

La xarxa Business Angels Network de Catalunya ha conclòs l’any 2013 amb la participació de dotze dels seus business angels en cinc operacions d’inversió. El volum total invertit en les cinc start-ups ha estat de 800.000€, amb un import mig per projecte de 160.000€.

Les empreses invertides són d’àmbits diversos, fet que reflecteix la diversitat sectorial de la cartera de projectes de Business Angels Network de Catalunya. Entre les start-ups hi trobem empreses d’àmbit industrial, com TESTMOTORS, especialitzada en manteniment preventiu i predictiu de motors i generadors elèctrics; d’àmbit tecnològic, com ROOMTAB SYSTEMS, que ofereix solucions tecnològiques als hostes dels hotels; i d’àmbit biotecnològic, com MANREMYC, que desenvolupa productes naturals probiòtics per prevenir la tuberculosi.

L’entrada de varis inversors privats en cadascuna de les operacions posa de manifest la tendència creixent de la coinversió en el mercat de la inversió de business angels. Les operacions són invertides per més inversors que inverteixen imports cada vegada més petits i que diversifiquen en varis projectes. Els inversors posteriorment es poden beneficiar de les deduccions fiscals que ofereix actualment l’IRPF pels business angels.

Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya), xarxa creada el 2002 i pionera de business angels a Espanya, posa en contacte a emprenedors que busquen finançament amb inversors privats. Des dels seus inicis fins a finals del 2013 ha tancat 41 operacions d’inversió, amb un volum d’inversió de 5,8M€ i generat uns 82 llocs de treball directe.

  [:]