Des de la seva posada en marxa, Reempresa ha donat continuïtat a 180 empreses que tenien previst cessar la seva activitat, amb una inversió induïda de 8.897.035 euros.

Aquest matí, Antoni Abad, president del Centre de Reempresa de Catalunya i Albert Colomer, director general del mateix, han presentat en roda de premsa el resultat de la gestió desenvolupada pel Centre en col·laboració amb cinquanta entitats locals, provincials i autonòmiques que, “tal i com demostren les dades de gestió, exemplifica un model de cooperació públic-privada efectiu i viable”, ha afirmat Abad. “L’any 2013 ha estat un any d’expansió territorial de la Reempresa i un any de consolidació de processos i metodologies que em fan arribar a la conclusió de que hem estat capaços de crear un mercat estructurat de la compra-venda de negocis petits a Catalunya”, reiterava Abad.

Entre les dades de balanç destaca el fet que el 86% de les reempreses d’èxit l’any 2013 s’han fet a tercers. Aquest fet anima a pensar que sense un mercat estructurat com el de Reempresa, que actua com a punt de trobada entre cedents i reemprenedors per al casament d’oferta i demanda, el volum de transaccions hagués estat inferior. Tanmateix, un 9% de les reempreses d’èxit han estat adquirides pels treballadors, un 5% han estat comprades per un familiar i només el 0,58% dels casos han estat adquirides per socis.

A Catalunyala Reempresa treballa colze a colze amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Girona i vint-i-vuit ajuntaments i entitats locals d’aquestes províncies, així com l’Ajuntament de Reus. A nivell empresarial, Reempresa té convenis d’adhesió amb les associacions empresarials de referència en els diferents territoris on s’obren punts de servei.

Fóra de Catalunya, la Reempresa va començar a col·laborar amb la Dirección General de Industria y de la PYME el 2013 i aquesta col·laboració ha permès la posada en marxa de 15 punts d’atenció de Reempresa a la Regió de Múrcia i 1 a la província de Cadis sota el programa Plan de apoyo a la Transmisión de Empresas. I també durant el 2013 la Reempresa ha iniciat la seva implantació a Bilbao en col·laboració amb la CECOBI.

“L’objectiu del Centre de Reempresa de Catalunya és acompanyar, assessorar i aconseguir salvaguardar mil empreses catalanes abans de l’any 2016” ha confirmat Colomer, “i de fet insistirem i farem campanya sota el lema #salvem1000empreses pels canals habituals de difusió que tenim al Centre de Reempresa i amb l’ajuda de totes les entitats que presten el servei i li donen suport”..

Radiografia de les reempreses d’èxit

“Fins ara l’evolució del projecte ha crescut quasi exponencialment”, afegeix Colomer, “l’any 2011 vam realitzar 13 reeempreses d’èxit amb una inversió induïda d’1.154.500 €; l’any 2012 vam aconseguir 57 reempreses d’èxit amb una inversió induïda de 2.891.640 € i l’any 2013 vam tancar 101 reempreses d’èxit amb una inversió induïda de 3.814.895 €. Si a aquestes xifres li sumem les que hem realitzat el mes de gener de 2014 podem afirmar que en el que portem de projecte hem salvaguardat 180 empreses, hem generat un acumulat d’inversió induïda de 8.897.035 € i el que és molt important, s’han mantingut prop més de cinc-cents llocs de treball”.

Per províncies, Barcelona concentra el major número de reempreses d’èxit, el 78% del total, seguida de Girona amb un 9%, Tarragona amb un 7% i Lleida amb un 6%.  La inversió induïda d’aquests casos d’èxit es concentra en un 91% a la província de Barcelona, en un 4% a Girona, en un 3% a Lleida i en un 2% a Tarragona.

Si analitzem els casos de reempresa d’èxit per sectors, el Comerç suposa el 35%, els Serveis concentra el 30%, la Hostaleria un 27% i la Indústria el 7%. Pel que fa a la inversió induïda per sectors, el Comerç continua sent el sector que genera més inversió en un 39,20% del total de la inversió induïda, seguit dels Serveis amb un 28,37% de la inversió, la Indústria suposa el 18,54% de la inversió induïda i l’Hostaleria el 13,89%.

El preu mig d’una reempresa d’èxit durant el 2013 varia en funció del sector: el preu mig per sector més elevat és el del sector Indústria, amb una mitjana de 121.449€ de preu de cessió que té lògica si tenim en compte que solen ser empreses amb més equipament i maquinària, que requereixen de més actiu per a operar. El Comerç té un preu de cessió mig de 51.358€, seguit de prop pel sector Serveis, amb un preu mig de 42.882€. Finalment, el sector de l’Hostaleria compta amb un preu mig de cessió de 23.239€.

Si ens centrem en la forma jurídica, el 65% de les empreses ateses per Reempresa operaven sota el règim jurídic d’empresari individual o autònom, mentre que les societats mercantils representen el 33% de les operacions realitzades amb èxit per l’entitat.

Durant l’any 2013 s’han atès a 434 cedents, que representen un 36.14% respecte del total d’usuaris cedents atesos. En agregat, des de la posada en funcionament del Centre, s’ha atès a 1.201 cedents, un 57,2% d’ells són homes i el 42,8% dones. Per edats, el 45% dels cedents tenen entre 31 i 50 anys, un 27% tenen més de 61 anys i el 22% tenen entre 51 i 60 anys. El sector Serveis i Comerç acumulen un 34% de l’oferta de cessió respectivament, seguit  pel sector hostaler, amb un 18%, i l’industrial amb un 8,83%.I la motivació més habitual per posar a la venda l’empresa és la jubilació, amb un 25,56% dels casos, seguit per motius personals, amb un 13,16%; el canvi de professió en l’11,66% de casos; el canvi de domicili en el 10,82% dels casos o el 6,16% que ho fan per motius de salut.

En el cas dels reemprenedors, el perfil canvia respecte al dels cedents. Durant aquest any 2013 s’han atès a 836 persones reemprenedores, que representa un creixement d’un 128% respecte els reemprenedors que van ser atesos durant l’any anterior. En acumulat, Reempresa ha atès fins a 1.495 reemprenedors des de l’inici del projecte.

A diferència dels cedents, les persones reemprenedores són homes en un 71% dels casos i en el 29% de casos restants són dones. Per edats, el 58,66% tenen entre 31 i 50 anys i un 20,13% tenen entre 51 i 60 anys. Aquesta dada apunta a que les persones amb edats properes als 50 anys que no troben una ocupació per part de tercers opten per la via de l’autoocupació com alternativa al mercat de treball actual. El 24% dels reemprenedors s’interessen per poder reemprendre en el sector Serveis, un 16% s’interessen pel sector Comerç, un 14% ho fan pel sector Hostaleria i un 13% dels reemprenedors estarien interessats en el sector Industrial.

Font: Reempresa