Els països també han de competir, i el nostre continua mantenint dèficits estructurals que li impedeixen ser competitiu

De l’evolució de les darreres xifres macroeconòmiques, bastants analistes interpreten que el pitjor de la crisi pot haver passat, i crec que tenen raó. És molt probable que en 2014 l’economia espanyola no continuï caient i, fins i tot, que experimenti un lleuger creixement. Asseguraria que caminem sobre terra ferma. D’aquesta visió, alguns –els interessats, òbviament– han volgut fer segones lectures, en el sentit que les dades avalarien la política econòmica del govern i que, a partir d’ara, la recuperació serà ràpida. I haig de dir que crec que ni una cosa ni l’altra. (…)

Font: El Punt-Avui. Article Antoni Abad