Decisions per competir

Els països també han de competir, i el nostre continua mantenint dèficits estructurals que li impedeixen ser competitiu De l’evolució de les darreres xifres macroeconòmiques, bastants analistes interpreten que el pitjor de la crisi pot haver passat, i crec que...