Es tracta d’una llei densa, dispersa i asimètrica que deixa molts aspectes formals pendents de definició en un futur reglament i que incorre en contradiccions.

La nova Llei de suport als emprenedors i a la seva internacionalització, aprovada pel Govern el passat 27 de setembre, és de gran interès per a les empreses, per als emprenedors i per als despatxos professionals, ja que reguladiverses mesures en l’àmbit del dret mercantil, administratiu, fiscal, social i laboral, la majoria d’elles dirigides a impulsar el creixement, reactivar les activitats econòmiques i fomentar la internacionalització realitzada per emprenedors al territori espanyol. (…)

Font: CECOT