TESTMOTORS, ubicada al Parc Tecnològic del Vallès de Cerdanyola, ha tancat recentment una nova ronda de finançament amb Business Angels de la xarxa Business Angels Network de Catalunya.

TESTMOTORS és una empresa especialitzada en el manteniment preventiu i predictiu de motors elèctrics i generadors elèctrics. Els seus dispositius detecten avaries dels motors i generadors elèctrics abans que aquestes es manifestin perjudicials en ple cicle productiu. D’aquesta forma, les solucions de TESTOMOTORS contribueixen a maximitzar el rendiment de la plantes productives i a minimitzar els costos de manteniment.

TESTMOTORS va sorgir com una “spin off” de nombrosos treballs d’investigació desenvolupats a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La present ronda, servirà per finançar els pilots i la fase de comercialització dels nous desenvolupaments. Actualment està executant pilots en les fàbriques de ciment de HOLCIM a Lorca i Carboneras i a la central de cicle combinat d ‘ENDESA a Sant Adrià del Besos.

Sobre Business Angels Network de Catalunya

BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA, és una associació d’inversors privats –els denominats business angels– que compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.

Business Angels Network de Catalunya és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP), i és membre de la Xarxa espanyola de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

Des dels seus inicis, ha finançat un total d’uns 36 projectes emprenedors, amb més de 5 milions d’euros injectats en el seu capital social i ha generat 72 llocs de treball directe..

Font: Business Angels Network de Catalunya