A l’espera d’aprofundir en els detalls, la patronal catalana considera que la Llei de Suport a l’Emprenedor beneficiarà al teixit empresarial i al procés de reactivació econòmica.

La Cecot es mostra especialment satisfeta de la deducció del 20 per 100 en la quota estatal de l’IRPF de l’aportació que realitzi un particular a una empresa de nova o recent creació, amb un límit de 20.000 euros, ja que és una proposta sorgida fa dotze anys de la pròpia patronal i vehiculada des de la xarxa d’inversors privats Business Angels Network de Catalunya. Els inversors particulars (“business angels”) tindran dret a una exempció del 100 per 100 pels guanys obtinguts en vendre la seva participació si, al seu torn, reinverteix el guanyat en una altra empresa de recent creació. (…)

Font: CECOT