El passat dijous, 2 de maig, l’Albert Colomer, Director de Business Angels Network de Catalunya, va participar en representació de l’EBAN, l’associació europea de xarxes de Business Angels, al SME Finance Forum celebrat a Dublín.

L’objectiu d’aquest Fòrum i motiu de la seva creació és la de supervisar la situació del mercat i explorar noves idees per millorar l’accés al finançament per a les PIMES.  El debat es va centrar en el Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP, 2007-13).

Durant la conferencia van ser revisats els plans d’acció de la UE per millorar l’accés al finançament de les pimes i es van exposar idees i prioritats per al proper marc financer de la UE, al llarg de la jornada també es van presentar altres fonts alternatives de finançament.

L’Albert Colomer va participar a la taula rodona celebrada sota el títol: “Roundtable discussion: Stakeholder Views” a la sessió es va debatre sobre els instruments financers de la UE, el seguiment del Pla d’acció de la UE per facilitar l’accés al finançament a les pimes i el llibre verd del finançament a llarg termini.

A la seva intervenció l’Albert Colomer va destacar la importància del paper de  la inversió privada i la figura del Business Angel com a font de finançament. Actualment es comptabilitzen més de 350 xarxes de Business Angels a tota Europa que engloben més de 20.000 inversors. Va fer constar la importància de tenir polítiques a nivell nacional que recolzin la inversió privada i que contemplin beneficis fiscals pels inversors, així com instruments de co-inversió públic-privat que facilitin l’accés al finançament de les pimes.

L’EBAN, The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, compta amb més de 100 entitats associades de 29 països d’arreu del món. Va ser fundada al 1999 per un grup pioner de xarxes de Business Angels europees, entre elles Business Angels Network de Catalunya, amb la col·laboració de l’ European Commission i l’EURADA.

Font: Business Angels Network de Catalunya – EBAN