A l’espera de conèixer l’articulat definitiu del Programa Nacional de Reformes i l’Actualització del Programa d’Estabilitat, la patronal destaca la incidència d’algunes propostes sobre el sector empresarial.

“De l’apartat de Mesures d’estímul econòmic incloses en el Pla d’Estabilitat, la Cecot es mostra especialment satisfeta de la deducció del 20 per 100 en la quota estatal de l’IRPF de l’aportació que fa un particular a una empresa de nova o recent creació, amb un límit de 20.000 euros, ja que és una proposta sorgida fa dotze anys de la pròpia patronal i vehiculada des de la xarxa d’inversors privats BANC. Els inversors particulars (“business angels”) tindran dret a una exempció del 100 per 100 pels guanys obtinguts en vendre seva participació si, al seu torn, reinverteix el guanyat en una altra empresa d’recent creació. “És una reclamació de la Cecot de l’any 2001 amb la que considerem que pot ajudar a l’economia productiva i, actualment, a la reactivació econòmica”, afirma Abad.” (…)

Font: Terrassa Digital.cat