[:ca]

La Cambra de Comerç de Girona  i la Xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) han signat avui un acord de col·laboració per tal que aquesta associació d’inversors privats (business angels) compti amb el suport de la corporació gironina i posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.

Business Angels Network de Catalunya, que té per objectiu difondre el concepte i l’aportació dels business angels a Catalunya i a la resta de l’estat, forma part del programa XIP (xarxa d’inversors privats) promogut pel ACC10-CIDEM-COPCA, és entitat fundadora de la xarxa espanyola ESBAN i és membre de la Junta Directiva de la xarxa europea  EBAN. Business Angels Network de Catalunya, xarxa pionera de Business Angels a Catalunya, suma ja des de la seva constitució al 2002, 36 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 5,25M €.

A partir de l’acord signat avui entre Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona i Antoni Abad, president de Business Angels Network de Catalunya, la Cambra s’incorpora com a soci institucional de la primera xarxa catalana privada de business angels, actuant aquesta com a centre d’informació, atenció i captació de nous  inversors o emprenedors potencials.

El conveni preveu que s’aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció per aquells emprenedors o inversors vinculats directament amb la Cambra. L’adhesió a la xarxa suposarà pels emprenedors gaudir dels serveis que des d’aquesta es presten: diagnosi del projecte i establiment de la fitxa d’emprenedor i perfil del projecte.

Business Angels Network de Catalunya col·laborarà en totes aquelles accions que organitzi la Cambra relacionades amb les xarxes d’inversors privats: jornades, fòrums de finançament i altres.

La  Cambra divulgarà entre els emprenedors vinculats a la corporació l’existència de Business Angels Network de Catalunya perquè es presentin els projectes que necessiten finançament, know-how o un altre tipus de recurs específic del sector.

Aquest acord suposa un nou pas de la Cambra de Comerç de Girona en la seva tasca d’aconseguir finançament pels emprenedors.

Font: Business Angels Network de Catalunya / Cambra de Comerç de Girona

[:es]

La Cambra de Comerç de Girona  i la Xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) han signat avui un acord de col·laboració per tal que aquesta associació d’inversors privats (business angels) compti amb el suport de la corporació gironina i posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.

Business Angels Network de Catalunya, que té per objectiu difondre el concepte i l’aportació dels business angels a Catalunya i a la resta de l’estat, forma part del programa XIP (xarxa d’inversors privats) promogut pel ACC10-CIDEM-COPCA, és entitat fundadora de la xarxa espanyola ESBAN i és membre de la Junta Directiva de la xarxa europea  EBAN. Business Angels Network de Catalunya, xarxa pionera de Business Angels a Catalunya, suma ja des de la seva constitució al 2002, 36 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 5,25M €.

A partir de l’acord signat avui entre Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona i Antoni Abad, president de Business Angels Network de Catalunya, la Cambra s’incorpora com a soci institucional de la primera xarxa catalana privada de business angels, actuant aquesta com a centre d’informació, atenció i captació de nous  inversors o emprenedors potencials.

El conveni preveu que s’aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció per aquells emprenedors o inversors vinculats directament amb la Cambra. L’adhesió a la xarxa suposarà pels emprenedors gaudir dels serveis que des d’aquesta es presten: diagnosi del projecte i establiment de la fitxa d’emprenedor i perfil del projecte.

Business Angels Network de Catalunya col·laborarà en totes aquelles accions que organitzi la Cambra relacionades amb les xarxes d’inversors privats: jornades, fòrums de finançament i altres.

La  Cambra divulgarà entre els emprenedors vinculats a la corporació l’existència de Business Angels Network de Catalunya perquè es presentin els projectes que necessiten finançament, know-how o un altre tipus de recurs específic del sector.

Aquest acord suposa un nou pas de la Cambra de Comerç de Girona en la seva tasca d’aconseguir finançament pels emprenedors.

Font: Business Angels Network de Catalunya / Cambra de Comerç de Girona

[:en]

La Cambra de Comerç de Girona  i la Xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) han signat avui un acord de col·laboració per tal que aquesta associació d’inversors privats (business angels) compti amb el suport de la corporació gironina i posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.

Business Angels Network de Catalunya, que té per objectiu difondre el concepte i l’aportació dels business angels a Catalunya i a la resta de l’estat, forma part del programa XIP (xarxa d’inversors privats) promogut pel ACC10-CIDEM-COPCA, és entitat fundadora de la xarxa espanyola ESBAN i és membre de la Junta Directiva de la xarxa europea  EBAN. Business Angels Network de Catalunya, xarxa pionera de Business Angels a Catalunya, suma ja des de la seva constitució al 2002, 36 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 5,25M €.

A partir de l’acord signat avui entre Domènec Espadalé, president de la Cambra de Comerç de Girona i Antoni Abad, president de Business Angels Network de Catalunya, la Cambra s’incorpora com a soci institucional de la primera xarxa catalana privada de business angels, actuant aquesta com a centre d’informació, atenció i captació de nous  inversors o emprenedors potencials.

El conveni preveu que s’aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció per aquells emprenedors o inversors vinculats directament amb la Cambra. L’adhesió a la xarxa suposarà pels emprenedors gaudir dels serveis que des d’aquesta es presten: diagnosi del projecte i establiment de la fitxa d’emprenedor i perfil del projecte.

Business Angels Network de Catalunya col·laborarà en totes aquelles accions que organitzi la Cambra relacionades amb les xarxes d’inversors privats: jornades, fòrums de finançament i altres.

La  Cambra divulgarà entre els emprenedors vinculats a la corporació l’existència de Business Angels Network de Catalunya perquè es presentin els projectes que necessiten finançament, know-how o un altre tipus de recurs específic del sector.

Aquest acord suposa un nou pas de la Cambra de Comerç de Girona en la seva tasca d’aconseguir finançament pels emprenedors.

Font: Business Angels Network de Catalunya / Cambra de Comerç de Girona

[:]