El proper 6 de març tindrà lloc a Granollers la segona jornada d’alternatives de finançament, complementària a la que Granollers Mercat va organitzar el passat mes de novembre i que va comptar amb la participació de Business Angels Network de Catalunya.

Aquesta jornada és adreçada tant a empreses o persones emprenedores que cerquin finançament per a nous projectes, com a possibles persones inversores que cerquin mitjans o organitzacions que els puguin oferir projectes per materialitzar possibles inversions. En aquesta ocasió Business Angels Network de Catalunya participarà a la segona part de la sessió, a l’espai speed consulting.

L’estructura d’aquesta jornada es composa, dels següents tres grans apartats:

  1. Exposicions de tres opcions de finançament
  2. Exposicions d’experiències emprenedores, amb aquestes opcions exposades
  3. Espai relacional, a la darrera part de la jornada, en el que simultàniament s’oferirà:
    1. Espai als assistents per a fer networking entre ells
    2. Servei de consulta ràpida (speed consulting) amb els ponents i/o consultors convidats

Per informació i inscripcions aquí

Font: Business Angels Network de Catalunya-GRANOLLERS MERCAT