Els que ens coneixen saben que som de tarannà positiu, sempre intentant veure “l’ampolla mig plena”, però haig de reconèixer que cada vegada ens ho posen més difícil.

La sensació d’il·lusió de gener ara va aparellada amb la de preocupació per l’espectacle de falta de rigor i corrupció. No sé si tots plegats som prou conscients dels perjudicis que tot això ocasiona al món econòmic i empresarial. Per una banda s’està creant un desànim general en la població que està “avortant” d’arrel moltes vocacions emprenedores al país i afectant negativament el consum. Per l’altra, les empreses ja constituïdes i que funcionen bé cada vegada tenen menys confiança en el país (incita vergonya i molt més), cosa que provoca que reenfoquin els seus nous projectes d’inversió cap a altres països en lloc de desenvolupar-los aquí. (…)

Font: El punt-Avui