El Dr. Daniel Serra de la Figuera, Vicerector d’Economia, Recursos d’Informació i Relacions Institucionals de la Universitat Pompeu Fabra i el Sr. Antoni Abad, President de Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network de Catalunya, han signat un conveni de col·laboració que vincula ambdues entitats amb l’objectiu de promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

La UPF és una universitat pública que presta el servei de l’ensenyament superior mitjançant la recerca, la docència i la transferència de coneixement. A través de la Unitat d’ Innovació – UPF Business Shuttle té per objectius posar a l’ abast del teixit socioeconòmic l’ oferta de coneixements i capacitats científiques de la UPF, potenciant l’ explotació de resultats de recerca així com afavorir l’ esperit emprenedor i la creació d’ empreses.

Business Angels Network de Catalunya integrarà la UPF com a soci adherit, actuant com a centre d’informació, atenció i captació de nous  inversors o emprenedors potencials. Així mateix Business Angels Network de Catalunya aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció a la xarxa per aquells emprenedors o inversors vinculats directament amb la UPF.

L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació a Catalunya.

Business Angels Network de Catalunya és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). És membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M€. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

Font: Business Angels Network de Catalunya