El Dr. Daniel Serra de la Figuera, Vicerector d’Economia, Recursos d’Informació i Relacions Institucionals de la Universitat Pompeu Fabra i el Sr. Antoni Abad, President de BANC, Business Angels Network de Catalunya, han signat un conveni de col·laboració que vincula ambdues entitats amb l’objectiu de promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

La UPF és una universitat pública que presta el servei de l’ensenyament superior mitjançant la recerca, la docència i la transferència de coneixement. A través de la Unitat d’ Innovació – UPF Business Shuttle té per objectius posar a l’ abast del teixit socioeconòmic l’ oferta de coneixements i capacitats científiques de la UPF, potenciant l’ explotació de resultats de recerca així com afavorir l’ esperit emprenedor i la creació d’ empreses.

BANC integrarà la UPF com a soci adherit, actuant com a centre d’informació, atenció i captació de nous  inversors o emprenedors potencials. Així mateix BANC aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció a la xarxa per aquells emprenedors o inversors vinculats directament amb la UPF.

L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació a Catalunya.

BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, BANC compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). És membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M€. A més a més, l’aportació de BANC al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

Font: BANC