Ahir, a la seu de GRANOLLERS MERCAT, el president de BANC, Business Angels Network de Catalunya, Antoni Abad i Pous, i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas van signar un conveni de col·laboració per promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

 GRANOLLERS MERCAT és una Entitat Pública Empresarial Local adscrita a l’Àrea de Govern i Economia de l’Ajuntament de Granollers. Creada al 2005, té entre les seves finalitats el foment de l’esperit empresarial i el suport a la creació d’empreses.

El finançament privat no bancari és una de les vies de finançament que poden obtenir les persones emprenedores que volen posar en marxa una iniciativa empresarial. Gràcies a aquest conveni de col·laboració entre BANC i GRANOLLERS MERCAT, es pretén apropar a les persones emprenedores usuàries del servei de creació d’empresa de l’ajuntament de Granollers a la xarxa d’inversors adscrits a BANC, per facilitar la posada en funcionament de les empreses.

 L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, així com contribuir al desenvolupament econòmic de la població, servir per fomentar la cultura emprenedora i ser focus d’atracció d’inversions per a l’activitat empresarial.

BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, BANC compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). Des de la seva constitució, BANC ha signat diferents convenis de col·laboració amb els ajuntaments de les principals poblacions catalanes, així com entitats de l’àmbit educatiu, financer i professional d’arreu de Catalunya.

 BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M€. A més a més, l’aportació de BANC al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

Font: BANC