Turquia mostra el seu potencial emprenedor emergent reunint 250 representants de la inversió privada

Colomer explica l’impacte de la inversió privada a Catalunya

Els passats 17 i 18 de gener, la EBAN – associació europea de Business Angels – va celebrar seva 11a Universitat d’Hivern a Istanbul, Turquia, assolint un rècord absolut d’audiència amb de més de 250 representants del món de la inversió llavor i els Business Angles.

 L’esdeveniment, coorganitzat per l’Associació d’Empresaris de Turquia Angels (TBAA), va tenir lloc la Universitat de Comerç d’Istanbul i va servir per posar en comú els reptes que els inversors privats i les Start-ups es troben des de la concepció inicial fins a la sortida. Les sessions anaven dirigides a inversors Business Angels, gestors de xarxes de Business Angels, autoritats i representants d’organismes públics amb responsabilitats en el desenvolupament de polítiques que fomentin la inversió privada com a estratègia de finançament per PIMEs europees.

 Entre els ponents va destacar el Sr Tugrul Atamer, co President del “World Entrepreneurship Forum” qui va fer especial èmfasi en la emprenedoria, afirmant que “les polítiques públiques per promoure la activitat inversora dels àngels haurien de ser una prioritat per a qualsevol govern, donat que els emprenedors i les PIMEs son un dels  principals motors econòmics del vell continent”.

 D’altra banda, també va destacar el terrassenc Albert Colomer, qui actualment ostenta els càrrecs de  vice-president econòmic i tresorer de la EBAN, donant a conèixer diferents vehicles de co-inversió actualment disponibles a Catalunya i valorant l’impacte de l’activitat Business Angels al nostre país, en termes de creació de riquesa i generació de llocs de treball.

Font: Business Angels Network de Catalunya