Per tal de dinamitzar econòmicament el nostre país, les empreses, que son l’únic mecanisme capaç de iniciar un procés de creixement econòmic, de generar riquesa i ocupació i de mantenir l’estat del benestar. La principal dificultat actual de les empreses catalanes, és l’accés al finançament empresarial (…)

Font: B-30