Tres vicepresidents composen el nou Comitè Executiu que acompanyarà al President Paulo Andrez, en la cúpula d’aquesta organització europea durant els propers tres anys.

Les eleccions es van desenvolupar a la ciutat de Essen, Alemanya, desprès de la presentació del nou pla d’acció 2012-2015, i van permetre reelegir el president Paulo Andrez, i els tres vicepresidents i membres del Comitè Executiu, el finlandès Ari Korhonen – Vicepresident Primer – i el turc Baybars Altuntas, i el mateix Albert Colomer – vicepresident econòmic i tresorer.

Aquest canvi en la cúpula de la institució, es produeix desprès d’un període de transició, iniciat en el Congrés de Moscou, en que s’ha establert un nou model organitzatiu i de gestió, més àgil que permet enfocar els propers reptes de la indústria europea de Business Angels, i ampliar el camp d’actuació de l’organització a més de trenta cinc països europeus, inclosos molts que no pertanyen a la Unió Europea.

 La provisió de fons que fan els Business Angels als emprenedors de tota Europa ha estat considerada per la Comissió Europea, un element de cabdal importància i  fonamental per contribuir al creixement de l’ocupació i la competitivitat que generen les empreses de elevat creixement.

Albert Colomer i Espinet, pioner i fundador del moviment de Business Angels a Catalunya i Espanya, ha elaborat els diferents estudis de referència del sector, encarregats pel Ministeri de Indústria, i que han servit de base estratègica per al desenvolupament del moviment dels Business Angels fins al seu nivell actual. Fundador i Director de la xarxa Business Angels Network de Catalunya, i impulsor de la Fundación para la Promoción de los Business Angels en Espanya, es membre del Board de la Xarxa Europea de Business Angels EBAN des de fa més de vuit anys, ocupant diferents responsabilitats en l’organització, darrerament al capdavant del comitè d’inversions transnacionals (cross–border investments).

La seva inquietud en aquest camp el va portar a participar de la fundació, junt amb un grup de pioners dels cinc continents, de la WBAA World Business Angels Association, plataforma mundial d’intercanvi de informació i de millors pràctiques. Actualment n’és membre del Board.

EBAN:

EBAN son les sigles de la European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players. Aquesta institució EBAN és la representant a Brussel·les de més de 250 xarxes d’inversors privats a Europa, que aglutinen uns 20.000 Business Àngels. EBAN reuneix en l’actualitat més de 113 organitzacions membres en 26 països. EBAN va ser fundada el 1999 per un grup pioner de xarxes d’inversors a Europa amb la col·laboració de la Comissió Europea.

 Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya, és una associació d’inversors privats –els denominats business angels– que compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament.

Business Angels Network de Catalunya és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels. Va néixer l’any 2002 per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Des de la seva constitució, Business Angels Network de Catalunya suma 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€. La seva aportació al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball i de més de dos-cents indirectes.

Font: Business Angels Network de Catalunya