A les xarxes de ‘business angels’ creuen que cal potenciar molt més la inversió col·legiada per sostenir els projectes empresarials.

La cultura de l’àngel inversor, el business angel, indiscutiblement ha quallat a Catalunya, amb un bon reguitzell de xarxes prou actives, però segons els experts encara convindria un punt de maduració més, i estimular la coinversió, la inversió concertada entre diversos agents, per potenciar encara més aquest canal de finançament de l’emprenedoria. (…)

Font: L’Econòmic