Business Angels Network de Catalunya, xarxa pionera de Business Angels a Catalunya que aquest any celebra els seus 10 anys de vida, ha signat durant aquest temps, convenis de col·laboració amb 15 dels més importants ajuntaments d’arreu de Catalunya.

Des de la seva constitució a l’any 2002, la xarxa catalana de Business Angels, Business Angels Network de Catalunya, ha assolit la signatura de diferents convenis de col·laboració amb les principals entitats d’arreu de Catalunya. Els prop de 40 convenis de col·laboració assolits durant aquests 10 anys engloben entitats educatives, financeres i professionals, així com administracions públiques de tot el país, com ara els 15 convenis de col·laboració signats amb els ajuntaments més importants de tota Catalunya.

L’objectiu d’aquests convenis és el d’establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada, difonent el concepte dels business angels com una innovadora eina de finançament a l’abast dels emprenedors, és una altra finalitat, així com contribuir a articular els mecanismes necessaris per fomentar la cultura emprenedora al nostre entorn.

Durant el primer semestre d’aquest any Business Angels Network de Catalunya ha tancat quatre convenis de col·laboració: Neàpolis, Ajuntament d’Ascó, Cercle Català de Negocis i l’IL3 Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

 Cal destacar l’acord de col·laboració signat amb l’IFEM, filial de l’ICF Institut Català de Finances, en el marc de la seva línia de coinversió amb xarxes de business angels catalanes, fruit d’aquesta col·laboració l’IFEM va atorgar un préstec participatiu de 150.000€ a BCN Innova, projecte adscrit a Business Angels Network de Catalunya. Així com la col·laboració establerta amb ENISA, Empresa Nacional de Innovación, que va suposar el tancament d’ajudes per valor de 350.000€ a sis empreses vinculades a Business Angels Network de Catalunya.

 BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). És membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

 BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

Font: Business Angels Network de Catalunya