IFEM, filial de l’ICF, entra a formar part de la companyia mitjançant un préstec participatiu de 150.000 euros.

L’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU), ha atorgat un préstec participatiu de 150.000 euros a la companyia BCN Innova Technological Evolution. Es tracta de la tercera inversió que formalitza l’ICF en el marc de la seva línia de coinversió amb business angels catalans. En aquest cas, l’aportació de capital privat es vehicula a través de la xarxa BANC (Business Angels Network Catalunya). (…)

Font: www.gencat.cat