Aquest matí, a la seu de l’IL3-UB a Barcelona, el director de BANC, Business Angels Network de Catalunya, Sr. Albert Colomer i Espinet, i el director de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, Sr. Pedro Vázquez Pinilla, han signat un conveni de col·laboració per promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

L’IL3-UB és una entitat que forma part del Grup Universitat de Barcelona, que agrupa la formació de postgrau, continuada i complementària, en les modalitats presencial, semipresencial i no presencial (en suport paper i on line –telemàtica-), per satisfer les demandes i necessitats d’actualització de coneixements, procediments i actituds de professionals i de la societat en general.

 L’IL3-UB posarà en marxa el proper novembre el Programa de Creació d’Empreses Digitals adreçat a emprenedors en fases incipients del seu projecte als quals volen posar en contacte amb empreses i entitats vinculades al món de l’emprenedoria com ho és BANC.

L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació a Catalunya.

 BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, BANC compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). És membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

 BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M€. A més a més, l’aportació de BANC al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

Font: BANC