[:ca]

IFEM, filial de l’ICF, entra a formar part de la companyia mitjançant un préstec participatiu de 150.000 euros.

L’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU), ha atorgat un préstec participatiu de 150.000 euros a la companyia de base tecnològica BCN Innova. Es tracta de la tercera inversió que formalitza l’ICF en el marc de la seva línia de coinversió amb business angels catalans. En aquest cas, l’aportació de capital privat es vehicula a través de la xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network Catalunya).

Creada l’any 2008, BCN Innova centra la seva activitat en la recerca de solucions tecnològiques basades en la visió artificial. L’empresa ha patentat internacionalment un nou sistema de mesura de l’estrabisme que, mitjançant un casc, filma el moviment de la retina i les parpelles. D’aquesta manera s’obté un mapa molt precís de la desviació ocular que permet millorar significativament l’eficàcia de les intervencions quirúrgiques per corregir l’estrabisme, especialment en el cas dels nens. El projecte està coordinat pel doctor Joan Prat, responsable del departament d’Oftalmologia de l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels més importants d’Europa en aquesta categoria.

 Al desembre del 2011, IFEM va signar un acord de col·laboració amb 12 xarxes de business angels per capitalitzar empreses catalanes noves o en fase inicial de desenvolupament, amb l’objectiu de recolzar-les i de reforçar la seva competitivitat. Els préstecs participatius que atorga IFEM tenen un termini màxim de cinc anys, i poden incloure fins a dos anys de carència.

 Aquesta és la tercera iniciativa de coinversió amb business angels que finança l’ICF, després de Vistamax (amb la xarxa Keiretsu) i Wineissocial (amb Esade BAN). El capital total compromès amb aquesta línia és de 10 milions d’euros entre 2011 i 2015.

  Sobre IFEM

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM) és una filial de l’ICF que gestiona els fons aportats conjuntament pel FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i la Generalitat de Catalunya en el marc del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Els fons distribuïts per IFEM s’adrecen principalment a la creació d’empreses, a projectes de transferència de tecnologia i a fons de tecnologia i d’innovació.

 Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network Catalunya, és una institució privada que posa en contacte inversors privats interessats a participar en noves iniciatives empresarials (business angels) i emprenedors que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes. Va néixer l’any 2002 per iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació CP’AC, amb el suport de l’Institut Català de Finances Holding S.A, actualment forma part del programa de Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó.

Des de la seva constitució Business Angels Network de Catalunya suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€, l’aportació de BANC  al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball.

Font: IFEM / Business Angels Network de Catalunya

 [:es]

IFEM, filial de l’ICF, entra a formar part de la companyia mitjançant un préstec participatiu de 150.000 euros.

L’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU), ha atorgat un préstec participatiu de 150.000 euros a la companyia de base tecnològica BCN Innova. Es tracta de la tercera inversió que formalitza l’ICF en el marc de la seva línia de coinversió amb business angels catalans. En aquest cas, l’aportació de capital privat es vehicula a través de la xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network Catalunya).

Creada l’any 2008, BCN Innova centra la seva activitat en la recerca de solucions tecnològiques basades en la visió artificial. L’empresa ha patentat internacionalment un nou sistema de mesura de l’estrabisme que, mitjançant un casc, filma el moviment de la retina i les parpelles. D’aquesta manera s’obté un mapa molt precís de la desviació ocular que permet millorar significativament l’eficàcia de les intervencions quirúrgiques per corregir l’estrabisme, especialment en el cas dels nens. El projecte està coordinat pel doctor Joan Prat, responsable del departament d’Oftalmologia de l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels més importants d’Europa en aquesta categoria.

 Al desembre del 2011, IFEM va signar un acord de col·laboració amb 12 xarxes de business angels per capitalitzar empreses catalanes noves o en fase inicial de desenvolupament, amb l’objectiu de recolzar-les i de reforçar la seva competitivitat. Els préstecs participatius que atorga IFEM tenen un termini màxim de cinc anys, i poden incloure fins a dos anys de carència.

 Aquesta és la tercera iniciativa de coinversió amb business angels que finança l’ICF, després de Vistamax (amb la xarxa Keiretsu) i Wineissocial (amb Esade BAN). El capital total compromès amb aquesta línia és de 10 milions d’euros entre 2011 i 2015.

  Sobre IFEM

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM) és una filial de l’ICF que gestiona els fons aportats conjuntament pel FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i la Generalitat de Catalunya en el marc del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Els fons distribuïts per IFEM s’adrecen principalment a la creació d’empreses, a projectes de transferència de tecnologia i a fons de tecnologia i d’innovació.

 Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network Catalunya, és una institució privada que posa en contacte inversors privats interessats a participar en noves iniciatives empresarials (business angels) i emprenedors que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes. Va néixer l’any 2002 per iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació CP’AC, amb el suport de l’Institut Català de Finances Holding S.A, actualment forma part del programa de Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó.

Des de la seva constitució Business Angels Network de Catalunya suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€, l’aportació de BANC  al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball.

Font: IFEM / Business Angels Network de Catalunya

  [:en]

IFEM, filial de l’ICF, entra a formar part de la companyia mitjançant un préstec participatiu de 150.000 euros.

L’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU), ha atorgat un préstec participatiu de 150.000 euros a la companyia de base tecnològica BCN Innova. Es tracta de la tercera inversió que formalitza l’ICF en el marc de la seva línia de coinversió amb business angels catalans. En aquest cas, l’aportació de capital privat es vehicula a través de la xarxa Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network Catalunya).

Creada l’any 2008, BCN Innova centra la seva activitat en la recerca de solucions tecnològiques basades en la visió artificial. L’empresa ha patentat internacionalment un nou sistema de mesura de l’estrabisme que, mitjançant un casc, filma el moviment de la retina i les parpelles. D’aquesta manera s’obté un mapa molt precís de la desviació ocular que permet millorar significativament l’eficàcia de les intervencions quirúrgiques per corregir l’estrabisme, especialment en el cas dels nens. El projecte està coordinat pel doctor Joan Prat, responsable del departament d’Oftalmologia de l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels més importants d’Europa en aquesta categoria.

 Al desembre del 2011, IFEM va signar un acord de col·laboració amb 12 xarxes de business angels per capitalitzar empreses catalanes noves o en fase inicial de desenvolupament, amb l’objectiu de recolzar-les i de reforçar la seva competitivitat. Els préstecs participatius que atorga IFEM tenen un termini màxim de cinc anys, i poden incloure fins a dos anys de carència.

 Aquesta és la tercera iniciativa de coinversió amb business angels que finança l’ICF, després de Vistamax (amb la xarxa Keiretsu) i Wineissocial (amb Esade BAN). El capital total compromès amb aquesta línia és de 10 milions d’euros entre 2011 i 2015.

  Sobre IFEM

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM) és una filial de l’ICF que gestiona els fons aportats conjuntament pel FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i la Generalitat de Catalunya en el marc del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Els fons distribuïts per IFEM s’adrecen principalment a la creació d’empreses, a projectes de transferència de tecnologia i a fons de tecnologia i d’innovació.

 Sobre Business Angels Network de Catalunya

Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network Catalunya, és una institució privada que posa en contacte inversors privats interessats a participar en noves iniciatives empresarials (business angels) i emprenedors que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes. Va néixer l’any 2002 per iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació CP’AC, amb el suport de l’Institut Català de Finances Holding S.A, actualment forma part del programa de Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó.

Des de la seva constitució Business Angels Network de Catalunya suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€, l’aportació de BANC  al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball.

Font: IFEM / Business Angels Network de Catalunya

  [:]