Una associació amb un business angel “és un matrimoni: l’emprenedor ha de seduir l’inversor, firmen un contracte i han de compartir el pastís”. La recerca de diners és un pas imprescindible per a un emprenedor que vol fer créixer la seva idea, però el festeig és difícil i costa arribar a l’altar. Les núvies tenen molts pretendents i han d’estar segures que seran felices amb el nuvi. Hi ha, però, maneres de maximitzar les possibilitats de boda. “Quin tipus de projectes són vàlids? Un business angel busca escalabilitat i sobretot potencial de creixement, perquè si vol que al cap de cinc anys li recomprin la seva part per un preu més alt, el projecte ha de créixer.” (…)

Font: L’Econòmic