La Cecot proposa fraccionar i desenvolupar, per via reglamentaria, aquelles mesures menys complexes que contindrà la Lley amb l´objectiu d´accelerar la generacíó de fons per invertir en nous projectes beneficiant a emprenedors, microempreses i pimes.

El Govern no pot confirmar una data per a posada en marxa de la Llei de l’Emprenedor que la patronal Cecot reclama desde gener. El motiu és la complexitat per coordinar la seva aplicació ja que afecta a múltiples administracions i departaments.

Fa uns dies el president del Govern, Mariano Rajoy, reunit amb un grup d’empresaris catalans, informava del motiu pel qual no s’ha engegat la Llei de l’Emprenedor i el motiu pel qual encara no es coneix la data per a això. La preocupació i la necessitat que el Govern impulsi mesures de reactivació econòmica i mesures encaminades a la creació i generació de teixit empresarial, han fet que la patronal Cecot cregui que la Llei de l’Emprenedor sigui un factor important en la reactivació econòmica del país, i, de fet, així ho ha expressat públicament des del mes de gener d’aquest any. (…)

Font: CECOT